Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Tanık Delilinden Vazgeçme-Tanık Dinletmekten Vazgeçme Dilekçe Örneği

Tanık Delilinden Vazgeçme-Tanık Dinletmekten Vazgeçme Dilekçe Örneği

  • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 196. maddesi uyarınca; delil gösteren taraf, karşı tarafın açık izni olmadıkça, o delile dayanmaktan vazgeçemez.
  • Somut olayda, davacı vekilinin tanıkların dinlenilmesinden vazgeçilmesine dair talepte bulunduğu, davalı vekilinin davacının tanık delilinden vazgeçme talebine muvafakat ettiğine dair beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.
  • Mahkemece bozma ilamından önce yapılan yargılamada dinlenilmesinden vazgeçilen tanıkların, bozma ilamından sonra yapılan yargılamada çağrılıp beyanları alınarak, bu beyanlara itibarla fazla mesai alacağı yönünden davanın kısmen kabulüne dair karar verilmesi usul kurallarına aykırıdır.(Yargıtay 22. Hukuk Dairesi   2017/45381 E.  ,  2018/1957 K.)
  • 1086 sayılı Yasanın 274., 6100 sayılı Yasanın 240. maddelerinde düzenlendiği üzere, istisnalar dışında, ikinci tanık listesi verilmesine yasal olanak yoktur.
  • Her ne kadar davacı vekili, birinci tanık listesinden vazgeçtiği şeklinde beyanda bulunmuş ise de davalının karşı çıkması üzerine son celse birinci listedeki tanıklarını dinletmek istediğini belirtmiştir.
  • Davacı vekilinin vekaletnamesinde tanık dinletmekten vazgeçme yetkisi yoksa tanık dinletmekten vazgeçme talebi kabul edilemez.( Yargıtay 1. Hukuk Dairesi  2012/16639 E.  ,  2013/4237 K.)

                                            

….. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE     

                                       

Dosya No           :2013/…………E.

Talepte Bulunan

(Sanık)               :…..

                                                              

Müdafileri          :Av. ………………..

                            (Adres antette)

 

T.Konusu           :12.09.2021 tarihinde sunduğumuz tanık listesine ilişkin dilekçemizde belirttiğimiz ………………. ve ……………… isimli tanıkların dinlenilmesinden vazgeçtiğimizi bildirir;  saygılar sunarız.03.10.2021

                                                                                       Sanık

     …………………. 

                                                                                         Müdafi

                                                                                 Av. ……………..

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir