Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Savcılık Takipsizlik (Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar)İtiraz Dilekçesi Örneği-2-Kamu Kurum ve Kuruluşları Vb. Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması  Suretiyle Dolandırıcılık           

Savcılık Takipsizlik (Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar)İtiraz Dilekçesi Örneği-2-Kamu Kurum ve Kuruluşları Vb. Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması  Suretiyle Dolandırıcılık           

………..NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

(İletilmek Üzere)

………CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

Dosya No   : 2021/…………Sor. & 201l/………K.

Müşteki     : …………… – T.C. Kimlik No: ……….

Vekili        : Av. ……….

                     (Adres antettedir.)

 

Şüpheliler  : 1-) ………   

                     2-) ………..  T.C. Kimlik No: ………   

                    3-) ……….. T.C. Kimlik No: ………….

Suç            : Kamu Kurum ve Kuruluşları. Vb Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması  Suretiyle Dolandırıcılık            

Konu         :…………. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2021/………. Sor. & 2021/……….. K. numaralı “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararına” karşı itirazlarımızın sunumudur.

Açıklamalar:

                  Yukarıda soruşturma numarası yazılı dosya kapsamında şüpheliler ………., …….. ve ……. ün müvekkil ………….yı kandırarak; kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu işlemesine yönelik …………… Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘’Şüphelinin dolandırıcılık suçunu işlediği hususunda iddianame tanzimi için yeterli şüphe bulunmadığı, ayrıca aradaki ilişkiye nazaran şüphelinin eyleminin edimin yerine getirilmemesine ilişkin olduğu ve tarafların arasındaki hukuki uyuşmazlığın hukuki ihtilaf niteliğinde bulunduğu’’ ndan bahisle şüpheliler hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına kararı verilmiştir. Bu karar eksik inceleme sonucu alınmıştır. Söz konusu karar  haksız ve hukuka aykırı olup; kaldırılması gerekmektedir. Şöyle ki ;

                    İlgili kararda sadece şüpheli ……….…………… ifadesine yer verilmiştir. Şüpheli ifadesinde; ……. ücretini iade edeceklerini, kendilerine ………… veya ………… numarası ile ulaşabileceklerini, üzerine atılı dolandırıcılık suçunu kabul etmediğini beyan etmiştir. Şüphelinin ifadesi tamamen gerçek dışıdır ve tarafımızca kabul edilemez. ………Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu gerçek dışı beyanları dikkate alarak ve diğer şüphelilerin ifadesini almadan ve gerekli araştırmaları yapmadan kovuşturmaya yer olmadığına karar vermesi hukuka aykırıdır.

                    Şikayet dilekçemizde de ayrıntılı şekilde belirttiğimiz üzere, müşteki müvekkil ………… kendisi, ailesi ve ……… ve ………… aileleri için ….. yılı yaz tatili için …… yılının ekim ayında seyahat hizmetlerine ilişkin rezervasyonda bulunmak üzere ……….Otelcilik Turizm Ltd. Şti. ile iletişime geçmiştir.

                    Müvekkil adı geçen şirket ile Ekim ….. – Şubat . ….. ayları arasında …………… e-posta adresi üzerinden şirket yetkilisi olarak bilinen ………….. ve elemanı ………… ile iletişim halinde olmuştur.

                    Bununla birlikte müvekkil ayrıca ……….ve ……….. no’lu telefon numaraları üzerinden WhatsApp mobil uygulaması kanalıyla da ………… ile görüşmüştür. Bu şahıs müvekkil ile olan tüm görüşmelerinde kendisini …………’ da bulunan ……….. Otel’in elemanı olarak tanıtmış ve aynı sıfatla hareket etmiştir. İlgili kararda olayda ismi geçen ve kendini ………Otel’in elemanı olarak tanıtan ……….. ifadelerine yer verilmemiştir.

                    .. …., ….. ve …… tarihli rezervasyon onayları doğrultusunda müvekkil şüpheli firmaya .. , ….. ve …… tarihli banka havaleleri ile …. . Euro tutarındaki toplam ücreti rezervasyon onay yazısında belirtilmiş olan şirket hesabına (TR …………… ve BIC: …………) ödemiş bulunmaktadır.

                    Müvekkil, tesadüfen ‘……. Otel’ adındaki otelle yapılan telefon görüşmesi neticesinde, şirket tarafından onay verilmesine karşılık, söz konusu tarihlerde henüz ailesi ve kendisi il ………… ve …………. nın aileleri için bir rezervasyonun bulunmadığını öğrenmiştir.

                    Alınan bu bilginin devamında ilgili otel ………. kendilerinin de savcılığı su duyurusunda bulunduklarını belirtmişlerdir. Müvekkil, bu bilgiler üzerinde dolandırıldığını anlamıştır. Dolandırıldığını anlayan müvekkil yaptığı araştırmaların sonucunda; ……….. ın belirtmiş olduğu gibi otelin doğrudan elemanı olmadığını, aksine dolandırıcılıkta kullanılan şirketin satış müdürü olduğu bilgisine ulaşmıştır.

                     Müvekkil, …………Otelcilik Turizm Ltd. Şti.’ yi arayıp var olmayan rezervasyon hakkında bilgilendirildikten ve bu durumun ortaya çıkmasından sonra ilgili şirket ani bir şekilde müvekkil ile iletişimi kesmiş ve hiçbir surette herhangi bir şekilde iletişimde bulunmamışlar, müvekkilin telefonlarını açmamışlardır. Şüphelinin ifadesinde belirttiği gibi müvekkile ödeme yapılacağı hususunda ve iletişime geçebileceği adresler hususunda herhangi bir bilgi verilmemiştir. Şirket müvekkilden parayı aldıktan sonra müvekkil ile iletişimi tamamen kesmiştir. Müvekkil rezervasyon için verilen …. Euro tutarındaki ödenmiş olan toplam ücreti, ………. tarihinden itibaren işleyen %5 faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz ile birlikte ilgili şahısların ………. ve …………….. isimli e-posta adreslerine ve …………….. faks numarasına bir yazı yazarak talep etmiş ancak geri dönüş alamamıştır.

                  Bu tutum ve davranışlar tamamen uygunsuz ve usulsüz olduğu gibi dolandırıcılık olarak nitelendirilip, suç teşkil etmektedir. Müvekkil, sonradan yaptığı araştırmada şüphelilerin söz konusu paravan şirket üzerinden başka bir çok gurbetçiyi de dolandırdığı bilgisine ulaşmıştır.

                   Açıklanan nedenlerle; soruşturma konusu olay hakkında olayın aydınlanmasını sağlayacak herhangi bir somut veri elde edilmeden şüpheli lehine verilen “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara” itiraz edilerek; ceza yargılamasının hukuki ilkelerine uygun bir soruşturma yürütülmesini ve şüphelinin suç niteliğindeki eylemi nedeniyle yargılanmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

 

Sonuç ve İstem    : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Hâkimliğiniz tarafından re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

 

  • İtirazlarımızın kabulü ile,
  • ………….Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen haksız ve hukuka aykırı 2021/……..Sor. & 2021/…………. K. sayılı “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararının” kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz. 24.04.2021

                                                                  Müştekil ……..

      Vekili

                                                              Av. …………

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir