Anasayfa » KAMU DENETÇİLİĞİ KARARLARI » İdare lehine hükmedilen vekalet ücretinin tahsili için öncelikle ilgilisine ödemeye davet yazısı gönderilmesi gerekir mi?

İdare lehine hükmedilen vekalet ücretinin tahsili için öncelikle ilgilisine ödemeye davet yazısı gönderilmesi gerekir mi?

İYUK 28’e göre, İdare aleyhine hükmedildiğinde İdareye yazılı başvuru zorunluluğu var iken İdare lehine hükmedildiğinde böyle bir yasal zorunluluk bulunmamaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
(OMBUDSMANLIK)

SAYI : 2021/13846-S.21.22197
BAŞVURU NO : 2021/11837
KARAR TARİHİ : 27.09.2021

TAVSİYE KARARI

 • BAŞVURUYA KONU İDARE : BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
 • BAŞVURUNUN KONUSU : Başvuran, mahkemelerce hükmedilen vekâlet ücretlerinin tahsilinde ilgilisine öncelikle ödemeye davet yazısı gönderilmesi hususunda idarenin uyarılmasını talep etmektedir.
 • Başvuranın iddiaları, idarenin konuyla ilgili açıklamaları, ilgili mevzuat, yargı kararları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; İdare her ne kadar lehine hükmedilen vekalet ücretlerinin şahıslardan tahsili için ön başvuru zorunluluğunun bulunmadığını, mevzuatın kendisine yazılı bildirimde bulunma şeklinde bir yükümlülük yüklenmediğini belirtmekte ise ve İYUK’ta idare aleyhine hükmedilen vekalet ücretlerinin idareden tahsili için ön başvuru yapma zorunluluğu bulunmasına rağmen (2577 sayılı
 • İdari Yargılama Usulü Kanununun madde 28), 659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve
 • Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname düzenlemesinin somut olay bağlamında kurumun iç düzenleyici bir işlemi olmasından öte bir anlam taşıdığı ve günümüz kamu yönetimi anlayışı ve iyi yönetim ilkeleri çerçevesinde idareden beklenen davranışın emsalen, idari yargıdan doğan uyuşmazlıklarda da 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında uygulama yapılabileceği anlaşıldığından idarenin işleminin hakkaniyete aykırı olduğu değerlendirilmiştir.
 • Kamu Denetçiliği Kurumu, BAŞVURUNUN KABULÜ ile

  İdarenin bundan sonraki işlemlerinde güncel kamu yönetimi ve iyi yönetim ilkeleri çerçevesinde,

 • mahkemelerce hükmedilen vekalet ücretlerinin tahsilinde ilgilisine öncelikle ödemeye davet yazısı

 • göndermesine yönelik makul sürede işlem tesisi için BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

 • REKTÖRLÜĞÜNE TAVSİYEDE BULUNULMASINA, karar verdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir