✏️ Boşanma Davası Dilekçe Örneği-Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle

               …………. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

Dosya No            : 2022/…………. Es.                                                                                                                                                                                                 Davacı               : ……………. T.C. Kimlik No: …………

  Adr: ……….

 

Vekilleri             : Av. …………

 

Davalı                : …………… – T.C. Kimlik No:…………….

(Karşı Davacı)        

 

Vekili                 : Av. ………..

Adr: ……………

   

Talep Konusu   : Davalının cevap dilekçesine karşı   beyanlarımız ile karşı davaya ilişkin cevaplarımızın sunulmasından ibarettir.

Açıklamalar        :

1-Davalı-karşı davacının cevap ve karşı dava dilekçesinde belirtmiş olduğu hususlar gerçeği yansıtmamaktadır. Olaylar saptırılmış, müvekkilimize atfı kabil bir kusur olmadığı halde, müvekkilimiz evlilik birliğinin sona ermesinde kusurlu gösterilmeye çalışılmıştır. Evlilik birliğinin sarsılmasında müvekkil tamamen kusursuz olup; davalı-karşı davacı tam kusurludur.

2- Davalı-karşı davacının cevap ve karşı dava dilekçesinde müvekkileye düğünde takılmış olan altınların düğünden bir gün sonra müvekkile tarafından müvekkilenin annesine verildiği iddiası tamamen gerçek dışıdır. Müvekkile düğün sonrası takılarını kayınvalidesine teslim etmiş olup bir daha takılarını hiç görmemiştir.

3- Davalı-karşı davacı vekili cevap ve karşı dava dilekçesinin ilk paragrafında davalı-karşı davacı ile müvekkilenin 7 yıl arkadaşlık ettikten sonra evlendiklerini belirttikten sonra dilekçesinin ilerleyen kısımlarında müvekkilenin davalı-karşı davacıya kendisini sevmediğini ve ailesinin zoruyla mecburen kendisiyle evlendiğini söylediğini belirtmektedir. Davalı-karşı davacı tarafın dilekçesi kendi içerisinde çelişkiler içermektedir. Yedi yıl gibi uzun bir flört döneminden sonra evlenmiş olan bir kişinin eşine kendisini sevmediği ve mecburen kendisiyle evlendiğini belirtmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu tür bir sorun 7 yıllık birliktelikten sonra evlenen çiftlerde değil; genellikle görücü usulü gerçekleşen evliliklerde ortaya çıkabilecek bir sorundur. Dolayısıyla davalı-karşı davacı tarafın dilekçesi detaylı olarak incelendiğinde tamamen olayları çarpıtmak ve evlilik birliğinin sarsılmasında tamamen kusursuz olan müvekkileyi kusurlu olarak göstermeye çalışmaktan ibaret olan gerçek dışı-hayal ürünü bir dilekçe olduğu açıkça ortadadır.

4- Davalı-karşı davacı vekili cevap ve karşı dava dilekçesinde her fırsatta müvekkilinin kendi ifadesiyle ne denli yumuşak mizaçlı, kavgacılıktan uzak, aile fertlerine saygılı pırlanta gibi bir insan olduğundan bahsetmekte ve davalı-karşı davacının dava dilekçemizde bahsettiğimiz ve duruşma sırasında Sayın Mahkemeye sunacağımızı belirttiğimiz hakaret ve küfürlerle dolu hiçbir mesajı müvekkileye ve annesine göndermediğini beyan etmektedir. Ancak davalı-karşı davacı vekilinin cevap ve karşı dava dilekçesinde müvekkilinin göndermediğini iddia ettiği hakaret ve küfürlerle dolu ve müvekkileyi ölümle tehdit ettiği mesajlara ilişkin tarafımızca …………….. tarihinde ……………Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuş olup; ilgili suç konusu mesajlar savcılıktaki görevli memurlar tarafından teker teker tespit edilerek tutanak altına alınmıştır. İş bu şikayet …………… Cumhuriyet Başsavcılığı 2021/…….. Sor. Sayılı dosyası kapsamında halen derdesttir. Ayrıca davalı-karşı davacının ilgili mesajları atmak suretiyle müvekkili öldürmekle tehdit etmesi dolayısıyla ……….. Aile Mahkemesi’ nin  2022/……….. D. İş sayılı ve ………. tarihli kararı ile davalı-karşı davacı ……..… aleyhine ve müvekkile lehine 2 ay süreyle önleyici-koruyucu tedbir kararı verilmiştir.(Tanık anlatımları, Mesaj içerikleri, ………. Cumhuriyet Başsavcılığı 2021/………Sor. Sayılı dosyası, …….. Aile Mahkemesi’ nin  2022/……. D. İş sayılı dosyası )

5- Sonuç olarak davacı müvekkil, evlilik birliğinin sarsılmasında tamamen kusursuzdur. ……….. tarihli dava dilekçemiz ile ayrıntılı olarak açıkladığımız üzere davalı-karşı davacı, evlilik birliğinin sona ermesinde tam kusurludur. Evlilik birliğinin sona ermesinde tam kusurlu olan davalı-karşı davacının davasının ve tazminat taleplerinin haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olması nedeniyle reddine karar verilmesi gerekmektedir.

Sonuç ve İstem         :

1-) Davalı-karşı davacının açmış olduğu haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davasının ve tüm taleplerinin reddine,

2-)Açıklanan nedenler, göz önüne alınacak ve oluşacak durumlar ışığında  sübut bulacak davamızın kabulü ile;

a) Davalının kusurlu hareketleri sonucu Müvekkilenin evlilik birliğini devam ettirme durum ve ihtimali kalmadığından Şiddetli Geçimsizlik  Nedeniyle Tarafların BOŞANMALARINA,

b)Müvekkile için aylık ……..00,00-TL TEDBİR NAFAKASI olarak, kararın kesinleşme

         sonrası için ise her ay  YOKSULLUK nafakası olarak  davalı-karşı davacıdan tahsiline,

c)…00.000,00 TL. MADDİ, ……..00.000,00 TL. MANEVİ tazminatın hükmün kesinleşmesinden itibaren hesap olunacak yasal faizi ile birlikte davalı-karşı davacıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

d)Yargılama giderleriyle, Avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini davacı vekili olarak talep eder, saygılar sunarız. 02.05.2022

Davacı

………….

Vekilleri

     Av…………….

EK:

Davalı-karşı davacı için dilekçe fazlası

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın