…………. 5. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

Dosya No            : 2022/………. Es.                                                                                                                                                                                              Davacı               : …………. – T.C. Kimlik No: …………

    

Vekilleri             : Av………….

 

Davalı                : …………. – T.C. Kimlik No: …..

(Karşı Davacı)  Adr: …………….

 

Vekili                 : Av. ………

Adr: …………….

   

Talep Konusu   : Delil listemizin sunulmasından ibarettir.

  • Yukarıda esas numarası verilen dosya ile ilgili olarak karşı tarafın  sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız mahfuz olmak kaydıyla delillerimiz aşağıda belirtildiği gibidir:

DELİLLERİMİZ

1-Nüfus Kayıtları,

2-Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Araştırılması,

3-Telefon kayıtları,

4- ………….-TC Kimlik numaralı ………………. ın …….. yılı yaz aylarındaki intihar girişimine dair tüm hastane kayıtlarının istenmesine ilişkin ………. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yazılacak müzekkere,

5- ……………TC Kimlik numaralı ………….. ın ……. yılı yaz aylarındaki intihar girişimine dair müvekkilin babası ve annesinden kendilerinin darp etmesi sonucu intihar ettiği yönünde attığı iftiralara ilişkin açılan soruşturma dosyasının  ………..Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan celbi için davalı-karşı davacının T.C. Kimlik numarası eklenerek  yazılacak müzekkere,

6-Davalı-karşı davacı ile tanık ………………. facebook yazışmaları,

  • Doktrin ve Yargısal İçtihatlar,
  • Yemin,
  • İsticvap,
  • Bilirkişi incelemesi,
  • Keşif ve her türlü yasal ve takdiri delil

 

  1. TANIKLAR:

      a)…………… T.C.Kimlik No:……..

Adres: ……………..

(Davalının sürekli sebepsiz yere eve terk etmesi üzerine her defasında müvekkilin kendisini birleşme yönünde telkin eden taraf olduğuna dair tanıklık edecektir.)

      b)……………. T.C.Kimlik No:…………..

Adres: …………….

(Davalının sürekli sebepsiz yere eve terk etmesi üzerine her defasında müvekkilin kendisini birleşme yönünde telkin eden taraf olduğuna dair tanıklık edecektir.)

      c)……………… T.C.Kimlik No:………..

Adres: ………………..

(Müvekkilin düğündeki sağdıcı olup tarafların evliklerindeki genel sorunlara dair tanıklık edecektir.)

      d)……………… T.C.Kimlik No: ………………..

Adres: …………………

(Davalı ile internette tanıştıkları ve dört beş aylık süreçte aralarında duygusal yakınlık oluştuğuna ve bu süreçte davalının kendisine aşkım,canım gibi ifadelerle hitap ettiğine dair tanıklık edecektir.)

(Muhabere yoluyla dinlenilmesini talep etmekteyiz.)

      e)……………… T.C…………

Adres:……………………

(Davalının intihar teşebbüsleri, aşırı derecede kıskançlıkları ve müvekkile ve ailesine karşı hakarete varan söylemlerine dair tanıklık edecektir.)

(Muhabere yoluyla dinlenilmesini talep etmekteyiz.)

      …………..

(Davalının intihar teşebbüsleri, aşırı derecede kıskançlıkları ve müvekkile ve ailesine karşı hakarete varan söylemlerine dair tanıklık edecektir.)

(Muhabere yoluyla dinlenilmesini talep etmekteyiz.)

 

ve Her Tür Kanıt.

 

Sonuç ve İstem         :

Dava  dilekçemizdeki taleplerimizi tekrar ederek, (karşı tarafın delillerine mukabil delil sunma hakkımızı ve tamamlayıcı delil sunma hakkımızı saklı tutuyoruz) Yukarıda sunulan  delillerimizin dosyaya  kabulü ile  isim ve adreslerini belirttiğimiz tanıkların Sayın Mahkemenizce dinlenilmesini Saygılarımızla arz ve talep ederiz.  01.05.2022                                                                  

  Davacı

 ……………

  Vekili

Av. ………………