➡️ Bilgisayar haczedilebilir mi?

➡️ Televizyon ve Dikiş Makinesi Haczedilebilir mi?

➡️ Aynı Eşyadan İki Adet Olması Halinde  Hangisi Haczedilebilir?

➡️ Mütevazi bir hayat standardının sürdürülebilmesi ve içinde bulunulan sosyal statünün asgari koşullarının muhafazasını temine yarayan, borçlunun yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya lüzumlu eşya olarak kabul edilmelidir.

➡️ Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu olan eşya haczedilemez.

➡️ Ancak aynı amaçla kullanılan birden fazla eşya olması halinde bunlardan birisinin haczi mümkündür.

https://sanalhukuk.org/icra-hukuku/