………..SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

Gönderilmek Üzere

………. NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİNE

 

Değişik İş No      : 2022/…………… D.İş.

                       

Soruşturma No   : …………… Cumhuriyet Başsavcılığı 2022/……….

 

Sorgu No            : 2022/……….

Adli Kontrole

İtiraz eden

Şüpheli              : ………………………. TC:…………………

 

Vekilleri             : Av. ……………………..

 

Müşteki              : K.H.

 

Konu                 :…………….. Sulh Ceza Hakimlği’nin ……………… tarih 2022/……….Sorgu sayılı kararı ile verilmiş olan yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol kararının itirazen incelenerek kaldırılması talebimizi içerir.

 

Açıklamalar        :

         …………..Sulh Ceza Hakimliği’nce …………… tarih ve 2022/……….sorgu sayılı kararı ile şüpheli ………………….. hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri kararı verilmiştir. Söz konusu adli kontrol kararı usul ve yasaya aykırılık teşkil etmekte olup müvekkil hakkında telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır.

         ……………..Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında müvekkil …………….. hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmiştir. Müvekkil ……………. suçu kapsamında soruşturmaya dahil edilmesi hukuka aykırıdır. Şöyle ki;

         Müvekkil yıllardır ailesi ile birlikte Kanada’da yaşamakta olan bir işadamıdır. Müvekkilin memleketi olan ……………’da genel olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlar, yurtdışında kaldıkları dönemde ………………’daki evlerine bakması ve işlerini yürütmesi için bedelsiz olarak ihtiyaç sahibi kişilere, evlerinin yakınında bulunan müştemilat tarzındaki küçük evleri bedelsiz olarak kiraya verirler; kiraya verdikleri kişiler de bunun karşılığında evlerin bahçıvanlık işlerini yürütür, kiraya verenin malına mülküne göz kulak olurlar. Müvekkil Kanada’da iken; komşusunun telefonla arayıp ihtiyaç sahibi bir aile olduğu ve müvekkilin eski aşağı evlerinde oturması halinde bahçıvanlık vs. gibi işlerini de yapabileceğini bildirmesi üzerine müvekkil de hayır amacıyla ve evine bakması ve gözetmesi amacıyla hiç görmediği sonradan soruşturma kapsamında …………………… suçundan tutuklu bulunan şahsa evini bedelsiz olarak komşusunun aracı olması sonucu kiralamıştır. Müvekkil kesinlikle soruşturma kapsamında tutuklu bulunan kişiyi tanımamaktadır. Bu hususta gerek duyulması halinde tarafımızca bir çok tanık hazır edilecektir. Bu kapsamda yapılacak yargılama sonucunda müvekkil hakkında beraat kararı verilmesi zaten kuvvetle muhtemeldir.

         Yukarıda izah ettiğimiz üzere müvekkil herhangi bir şekilde ………………..söz konusu değildir. Soruşturma kapsamında müvekkil hakkında adli kontrol kararı olarak yurt dışına çıkış yasağı getirilmiştir. Tüm başvurularımıza ve yazılı dilekçelerimize rağmen ………………… Cumhuriyet Başsavcılığı ve …………………Sulh Ceza Hakimliği trajikomik bir şekilde müvekkil hakkındaki yurtdışına çıkış yasağını bu güne kadar kaldırmamışlardır. Müvekkil ve ailesi normalde …………………. tarihinde ikamet ettikleri …………………..’ya uçakla döneceklerdi. Ancak haklarında yurtdışına çıkış yasağı olmamasına rağmen; havalimanındaki görevli polisler ne müvekkilin eşinin ne de çocuklarının yurtdışına çıkışına anlam veremediğimiz bir şekilde izin vermemişler ve bunun üzerine müvekkilin eşi ve çocukları da geri dönmek zorunda kalmışlardır. Bu hususa ilişkin müvekkil, eşi ve çocuklarına ait uçak biletleri ekte Sayın Mahkeme’ye sunulmuştur(EK-1).

Bu karar müvekkil açısından telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır. Müvekkil Kanada’da ailesi ile birlikte yaşamakta olup iki çocuk sahibidir. Müvekkil Kanada’da yanında bir çok işçinin çalıştığı birden çok iş yeri olan saygın bir iş adamıdır. ………………… Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen komik ve anlamsız yurtdışına çıkış yasağı kararının uzaması halinde tüm işleri aksayacak; belki de iflas edecektir. Aynı zamanda müvekkil beyin sıvısının azalması isminde ciddi bir hastalığa sahiptir. Şu an Kanada’da olmadığından tedavi görememekte ve sağlık durumu her geçen gün kötüye gitmektedir. Ayrıca müvekkilin çocuklarının okula gitmeleri gerekmektedir. Çünkü Kanada’da okullar açılmak üzeredir. Bu yasağın uzaması halinde müvekkilin çocuklarının eğitimi de aksayacak; sadece müvekkil değil çocukları da mağdur olacaklardır.

         Müdafisi bulunduğumuz şüpheli ………………. herhangi bir şekilde delilleri karartması ya da soruşturmanın selahiyetine olumsuz etki edebilecek bir davranışı söz konusu olamaz zira müvekkilin aksi bir düşünce de olmuş olsa Kanada’da bulunan yerleşik düzenini bırakarak Türkiye’ye giriş yapmazdı. Yanlış değerlendirme sonucunda sorşturmaya dahil edilmiş bulunan müvekkil yargılama sürecinde üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirecektir. Müvekkilin sosyal ve ekonomik durumu da buna müsaittir.

         Müdafisi bulunduğumuz müvekkil hakkında verilmiş bulunan yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol kararı usul ve yasaya aykırılık teşkil etmekte olup yukarıda bahsetmiş olduğumuz üzere müvekkil açısından telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır. Müvekkil hakkında verilen yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmaması halinde müvekkilin tüm işleri aksayacak, Kanada’da bulunan işletmeleri kapanma noktasına gelecek, Kanada Devleti nezdinde ki tüm sosyal, ekonomik, siyasi hakları askıya alınacaktır. Müvekkil yıllardır yurtdışında ikamet etmektedir ve bu süre zarfında sürekli olarak yasalara uygun nizami pasaport ve vize ile giriş çıkış yapmaktadır.

         Sayın Mahkeme tarafından yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol kararının öncelikle re’sen kaldırılmasını talep etmekle birlikte; Sayın Mahkeme tarafından aksi kanaatte olunması halinde bedeli ne olursa olsun nakdi kefalet yatırmaya da hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Çünkü ilgili komik ve açıkça hukuka aykırı yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol kararının devamı halinde sadece müvekkilin iş yaşamı ve hayatı olumsuz yönde etkilenmeyecek; çocuklarının ve eşinin tüm yaşamı da mahvolacaktır.

Sonuç Ve İstem  : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Hâkimliğiniz tarafından re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

 

  • İtirazlarımızın kabulü ile
  • ……………….Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen haksız ve hukuka aykırı Yurtdışına Çıkış yasağının öncelikle re’sen kaldırılmasına; Sayın Mahkemenin aksi kanaatte olması halinde bedeli ne olursa olsun nakdi kefalet yoluyla kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz. …………

          Şüpheli Müdafileri

        Av…………………..

                                                              

EKLER:

1-)Müvekkil ve ailesine ait pasaport ve uçak biletleri(EK-1)

2-)Vekaletname sureti

 

 

 

Bir Cevap Yazın