• ➡️ Trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat ile manevi tazminat istemi;

    Davacı vekili, kaza sonrası meydana gelen hasar bedeline ilişkin yaptırdığı 2014/10 D.İş sayılı dosyasına göre tespit edilen pert-total bedelini talep etmiştir. Mahkemece hükme esas alınan 5.2.2016 tarihli sigorta bilirkişisi ve makine mühendisinden oluşan bilirkişi tarafından hazırlanan rapora göre hasarlı parçalar ve bedelleri ayrıntılı belirtilmeden ağır hasarlı olduğu, yenileri veya eşdeğeri ile değişiminde 40.000,00 TL’yi aştığı, rapor tarihindeki araç güncel değerinin 30.000,00 TL, kaza tarihinde aracın rayiç değerinin 27.000,00 TL olduğu, rayiç değer baz alındığında araç değerini aşan bir tamirata gidilmeyeceği için pert-total ağır hasarlı olduğu kanaatine varıldığı belirtilmiş, hurda değeri değerlendirilmemiştir.

  • ➡️ Mahkemece davacının araç hasarı tazminat talebi yönünden hükme esas alınan bilirkişi raporu hüküm kurmaya elverişli bir rapor değildir.

  • ➡️ Bu durumda mahkemece; İTÜ veya Karayolları Fen Heyetinden oluşturulacak heyetten kazalı aracın markası, modeli, yaşı ve hasarın boyutu, dosya içerisindeki raporlarla birlikte irdelenmek suretiyle, kaza tarihinde hasarlı aracın tamirinin ekonomik olup olmadığı, ekonomik ise, hasar bedeli, ekonomik değil ise kaza tarihindeki ikinci el satış bedeli ile kazadan sonraki hurda (sovtaj) değerinin tespit edilmesi, belirlenen rayiç değerden de aracın hurda bedeli indirilmek suretiyle kazanılmış haklar da gözetilerek gerçek zarar yönünden ayrıntılı, denetime elverişli uzman bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde eksik inceleme ve araştırmaya dayalı olarak karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/19119 E.  ,  2019/9534 K.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir