Kiralayanın, taşınmaz içerisinde bulunan kiracıya ait taşınır eşyalar üzerinde kira bedelinin güvencesi olarak hapis hakkı bulunmaktadır.

Türk Borçlar Kanunu’nun 336/1 :

  • Kiraya verenin hapis hakkı
  • MADDE 336- Taşınmaz kiralarında kiraya veren, işlemiş bir yıllık ve işlemekte olan altı aylık kira bedelinin güvencesi olmak üzere, kiralananda bulunan ve kiralananın döşenmesine veya kullanılmasına yarayan taşınırlar üzerinde hapis hakkına sahiptir.
  • Kiraya verenin hapis hakkı, alt kiracının asıl kiracıya olan kira borcunu aşmamak üzere, alt kiracının kiralanana getirdiği aynı nitelikteki taşınırları da kapsar.
  • Hapis hakkı, kiracının haczedilemeyen malları üzerinde kullanılamaz.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 336/1. maddesine göre, taşınmazını kiraya veren kiralayanın, taşınmaz içerisinde bulunan kiracıya ait bir kısım taşınır eşyalar üzerinde kira bedelinin güvencesi olarak hapis hakkının bulunduğu gözönüne alınarak şüphelinin, müşteki ile aralarındaki kira sözlemesinden doğan kira alacağı gibi kullanım giderlerinin ödenmemesi üzerine kendisi tarafından ödenmiş miktarlar gereğince müştekiye ait eşyaları alıp götürmesinin yasadan doğan hapis hakkının kullanımı kapsamında kalacağı…

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir