Havalimanlarında yolcu hizmetleri kapsamında verilen check-in ve boarding işlemlerinin, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 9. maddesi hükmüne uygun olarak gerçekleştirileceğine dair Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havaalanları Daire Başkanlığı’nın yazısının bir örneği ilişikte  gönderilmiştir.

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Avukat Kimliklerinin Havalimanlarında “Check-in” ve “Boarding” İşlemlerinde  Resmi Kimlik Sayılması Hakkında Resmi Yazı

Bir Cevap Yazın