Kahpe karı gibi sözü hakaret midir?

İLGİLİ;

➡️ Hakaret Suçu ve Cezası Nedir?

➡️ Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

➡️ 

➡️ Yargıtay Kararlarında Hakaret Olarak Kabul Edilmeyen Sözler Hangileridir?

➡️ Yargıtay Kararlarında Hakaret Olarak Değerlendirilen Sözler Hangileridir?

➡️ Senden hoca değil münafık bile olamaz sözü hakaret midir?

➡️ Aç köpek sözü hakaret midir?

➡️ Yavşak sözü hakaret midir?

➡️ Sürtük sözü hakaret midir?

➡️ Salak Sözü Hakaret midir?
  • ÖZET;
  • Sanığın daha önce aralarında husumet bulunan katılana gönderdiği “….. kahbe kari gibi telefonun mesgule alma adam gibi telefonu aç” şeklindeki mesajda katılanın onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte sözler bulunmasına karşın, kanuni olmayan ve yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi,
  • Kanuna aykırıdır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi         

2013/39043 E.  ,  2014/30683 K.

“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 4 – 2012/159023
MAHKEMESİ : Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 17/04/2012
NUMARASI : 2012/34 (E) ve 2012/122 (K)
SUÇ : Hakaret

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Sanığın daha önce aralarında husumet bulunan katılana gönderdiği “….. kahbe kari gibi telefonun mesgule alma adam gibi telefonu aç” şeklindeki mesajda katılanın onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte sözler bulunmasına karşın, kanuni olmayan ve yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 27/10/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın