Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Boşanma Davası Dilekçe Örneği (Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle)

Boşanma Davası – Dilekçe Örneği

BOŞANMA HUKUKU

➡️ Yargıtay Kararları Işığında Boşanma Davasında En Çok Sorulan Sorular ve Cevapları

➡️ Boşanma Davaları Hakkında  10 Popüler Soru ve Cevabı!………….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

Davacı : ……………. – T.C. Kimlik No: ………………
Adr: ………………….

Vekilleri : Av. ……………….
& Av. ………………
(Adres antettedir.)

Davalı : …………….. – T.C. Kimlik No:…………………
Adr: ……………………

Konu : 1)Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Tarafların Boşanmalarına;
2)Dava süresince geçici olarak ve kararın kesinleşme sonrası için ise kesin olacak şekilde müşterek çocuklardan ………. doğumlu ………. ve ………… doğumlu velayetlerinin müvekkileye verilmesini,
3) Müşterek çocuklardan ………. doğumlu ……. ve …………. doğumlu ……….. adına her biri için ayrı ayrı aylık ……………,00-TL. iştirak nafakasının davacıdan tahsiline karar verilmesini,
4)Müvekkile için aylık ………….,00-TL. TEDBİR NAFAKASI olarak, kararın kesinleşme sonrası için ise her ay yoksulluk nafakası olarak davalıdan tahsiline;
5)Müvekkile için, davalı aleyhine …………0.000,00-TL maddi, ………0.000,00-TL manevi tazminata hükmedilmesi istemidir.

Açıklamalar :1-)Müvekkil ile davalı, …………. yılında tanışmışlardır. Taraflar …………. tarihinde kendi istek ve rızaları ile birbirlerini severek evlenmiş olup; bu evliliklerinden ……… doğumlu ………… isimli bir kız ve ………. doğumlu …………isimli bir erkek çocukları bulunmaktadır. Tarafların evliliği müvekkilin gayretleri neticesinde uzun yıllar devam etmiş olsa da; davalının son yıllarda baş gösteren kusurlu ve evlilik birliğinin devamlılığını imkânsız kılan eylemleri nedeniyle müvekkil açısından evlilik birliği çekilmez hale gelmiştir. (Nüfus kayıtları, tanık anlatımları)

2-) Müvekkile, bir eş olarak üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmesine rağmen, evlilik sonrası davalının müvekkileye karşı olumsuz kişiliği ortaya çıkmıştır. Kültür farklılığı, mizaç uyumsuzluğu baş göstermiştir. Müvekkilenin ailesi ve yetişme şartları daha rahat; davalının ise ailesinin tutucu bir yapıda olması tarafların sürekli huzursuzluk yaşamalarına sebebiyet vermiştir. Davalının, her gün ........... bulunması, toplum içinde dahi bunu sürdürmesi, müvekkilenin ......... davranışlarda bulunması ve müvekkileye ........., müvekkileye karşı ilgisizliği müvekkileyi olumsuz yönde etkilemiş ve eşler arasında şiddetli geçimsizlik baş göstermiş, evliliğin ilk günlerinden itibaren ve evlilik süresi içerisinde her geçen gün daha da artan bir psikolojik şiddete maruz kalmıştır. Tüm bunlara rağmen evlilik birliğini çevrenin telkiniyle ve ileride düzelir umuduyla devam ettirme sabrını müvekkile göstermeye çalışmıştır. (Tanık anlatımları)

3-) Davalının ekonomik durumunun kötü olması nedeniyle taraflar evliliklerinin büyük bölümünde müvekkilenin babasına ait evde oturmuşlardır. Müvekkilenin babasının evinde oturmaları ve geçimlerini müvekkilenin ailesinin desteğiyle sağlamaları davalıyı komplekse sokmuştur. Davalı her geçen gün daha çok içine kapanık ve sinirli bir hale gelmiştir. Müvekkile evliliği boyunca davalıdan bir çift güzel söz duymamıştır. Davalı evin içinde sürekli huzursuzluk çıkarmakta, müvekkileye karşı hakaretler savurmakta ve evin içindeki eşyaları kırıp dökmektedir. Ayrıca müvekkileye karşı aşırı kıskançlıkları müvekkilenin hayatını zindana çevirmiştir. Davalı, müvekkilenin ………. bile karışmıştır. Evin içinde …….. müvekkileye hitaben “…….. gibi kırıcı beyanlarda bulunmuştur. Eşine karşı her zaman güzel ve bakımlı olmaya çalışan müvekkile bu sözün üzerine büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaşamıştır. Müvekkile ev ekonomisine katkıda bulunmak için çalışmak istemiş; davalı müvekkilenin bu talebini reddetmiştir. (Tanık anlatımları)
4-) Tarafların evliliklerinin ilk 5 yılında çocukları olmamıştır. Bu husus davalı tarafından müvekkileye bir psikolojik baskı aracı olarak kullanılmıştır. Zaten ………… için yeterince duygusal çöküntü yaşayan müvekkile bir de bu yetmezmiş gibi davalı tarafından ağır şekilde rencide edilmiş ve kadınlık gururu kırılmıştır. (Tanık anlatımları)
5-) Davalının …………’de yaşayan annesi davalının ve müvekkilenin ………….’da yaşamasını bir türlü kabullenememiştir. Bu konuda oğluna söyleyemediklerini müvekkileye söyleyip hıncını müvekkileden çıkarmıştır.

6-) Davalı, evlilik birliğinin son zamanların sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket ederek; müvekkil nezdinde evlilik birliğini katlanılmaz hale getirmiş ve müvekkilin manevi anlamda büyük bir çöküntü yaşamasına neden olmuştur. Davalı ekonomik durumunun da iyileşmesiyle birlikte müvekkileyi …………. …….a aldatmaya başlamıştır. Müvekkilenin, aldatıldığından bu şahsın …………… numaralı telefon hattından müvekkile ait …………… numaralı telefon hattına WhatsApp üzerinden mesaj atmasıyla haberi olmuştur. Davalı ile ilişkisinin olduğunu söyleyen şahıs davalı ile birbirlerine yazdıkları bir kısmı cinsel içerikli mesajları, birlikte çekildikleri ve birbirlerine gönderdikleri fotoğrafları ve bir kısmı …………….. müvekkileye göndermiştir. Müvekkileye attığı mesajların sonunda gayet pişkin şekilde “……………..” diyerek ilişkilerini açıkça ortaya koymuştur. İlgili yazışma çıktıları, fotoğraflar ve videolar CD içerisinde ekte Sayın Mahkemenize sunulmuştur(EK-1). Sayın Mahkeme tarafından gerek görülmesi halinde müvekkileye ait telefonun içerisindeki kayıtların bilirkişi marifetiyle çıkarılmasını talep ediyoruz. Müvekkilenin aldatıldığını öğrenmesinin ardından davalı günlerce eve uğramamıştır.
Davalının evlilik birliği ve müvekkile karşı bu sadakatsizliği, taraflar arasındaki evliliğin müvekkil açısından ne denli çekilmez hale geldiğini, müvekkilin kişilik haklarının davalı tarafından nasıl zedelendiğini ve müvekkil açısından korunmaya değer hiçbir menfaat kalmadığını göstermektedir. (Müvekkile gönderilen mesaj çıktıları, fotoğraflar ve videolar)

7-) Davalı eş ………….., ………… Ltd. Şti.’nin Fabrika şubesinin iki ortağından birisidir. Franchise sözleşmesi kapsamında ………… Ltd. Şti.’nin Fabrika şubesini işletmektedir. Davalının bu işletmeden olan geliri …………..000,00 TL’nın üzerindedir. …………Genel Merkezine (Adres: …………….) müzekkere yazılarak Fabrika şubesi ile aralarında yapılmış olan Franchise sözleşmesinin talep edilmesini istiyoruz. Ayrıca ………….. Ltd. Şti. Fabrika şubesinin gelirinin anlaşılabilmesi için kolluk marifeti ile sosyal ekonomik durum araştırması talep etmekteyiz. Sayın Mahkemenizce de tespit edileceği üzere davalı refah içerisinde bir hayat yaşamaktadır. Müvekkile ise ev hanımıdır, çocuklarıyla birlikte kirada oturmaktadır ve herhangi bir geliri bulunmamaktadır. (Tarafların sosyal ve ekonomik durum araştırmaları, tanık anlatımları)

😎 VELAYET TALEBİMİZ: Yargılama neticesinde görüleceği üzere davalı baba, çocuklarla gerekli ve yeterli şekilde ilgilenmemekte; düzensiz bir hayat yaşamaktadır. Müvekkile ise çocukların eğitim ve sosyal hayatları açısından en ufak bir olumsuzluk yaşamamaları amacıyla yoğun bir çaba sarf etmektedir. Bununla birlikte çocukların devam etmekte olan eğitim ve sosyal hayatları, kurulu bir düzenleri bulunmaktadır. Müşterek çocuklar tarafların ayrı yaşamaya başladıkları tarihten beri davacı anne ile birlikte yaşamaktadırlar. Aksi yönde kurulacak bir hükmün her iki çocuğun da sosyal ve psikolojik açıdan olumsuz şekilde etkileneceği açıktır. Bu nedenle yaşları itibariyle anne desteğine ihtiyaç duyan müşterek çocuklar …………….doğumlu …………….. ve …………….. doğumlu …………..’nın ileriye yönelik menfaatleri gözetilmek suretiyle velayetinin, müvekkil anneye verilmesini talep ediyoruz.

9-) TEDBİR, İŞTİRAK VE YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİMİZ: Müşterek çocukları ……….. ile birlikte yaşayan müvekkil gerek yalnız yaşaması nedeniyle ev ihtiyaçlarının karşılanması gerekse müşterek çocukların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında maddi anlamda zorluk yaşamaktadır. Müşterek çocuklardan ………., ………… Kolejine gitmekte olup aylık …………..,00 TL eğitim bedeli ve …………….,00 TL servis ücreti bulunmaktadır. Müşterek çocuklardan ……….. ise …………… Kreşine gitmekte olup aylık eğitim bedeli …………..,00 TL’dir. Bu hususa ilişkin gider dekontları tarafımızca Sayın Mahkemeye sunulacaktır. Çocukların aylık okul masrafları ile birlikte kişisel giderleri de bulunmakta; bu giderlerin karşılanması için davalı babanın da katkıda bulunması gerekmektedir. Zira çocukların gelişimi ve eğitimi için temin edilecek olanaklar karşısında geleceklerinin de şekilleneceği aşikârdır. Söz konusu giderler, çocukların içinde bulundukları sosyal çevre ve hayat standartları açısından zaruri nitelik arz etmektedir. Bu nedenle ve Medeni Kanun’un 182.maddesinde yer alan “Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur. Bu eş çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katlanmak zorundadır.” hükmü gereğince müşterek çocuklardan …………… için karar tarihi itibariyle iştirak nafakası şeklinde devam edecek ve dava tarihinden itibaren işleyecek aylık ……….,00 TL tedbir nafakasına; diğer çocuk ………….. için karar tarihi itibariyle iştirak nafakası şeklinde devam edecek ve dava tarihinden itibaren işleyecek aylık …………,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini arz ve talep ederiz.

Müşterek çocuklar lehine hükmedilecek iştirak nafakası ile birlikte; müvekkil açısından yoksulluk nafakasına hükmedilmesi talebimiz de bulunmaktadır. Yargıtay kararlarında hâkim görüş olduğu şekilde ülkemiz şartlarında kirada oturan ve kazancı olmayan müvekkilin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmamaktadır. Bu nedenle boşanma nedeniyle maddi anlamda sıkıntı yaşayacak olan müvekkil lehine Medeni Kanun’un 175.maddesinde yer alan “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.” hükmü gereğince karar tarihi itibariyle yoksulluk nafakası şeklinde devam edecek ve dava tarihinden itibaren işleyecek aylık …………..,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini arz ve talep ederiz.

10-) MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİMİZ: Medeni Kanun’un 174/1.maddesi “Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.” hükmüne amirdir. Somut olayda davalının kusuruna dayalı bir boşanma davasının mevcut olduğu ve müvekkilin yaşam standartları ile maddi imkânları açısından önemli bir zarara uğrayacağı aşikârdır. Bu nedenle boşanma kararı ile birlikte davalının sağladığı maddi imkânlardan yoksun kalacak müvekkil lehine, davalının temin ettiği katkı ile orantılı olacak şekilde …………….000,00 TL maddi tazminat ödenmesine karar verilmesini talep ediyoruz.

Eşlerden biri lehine ödenecek maddi tazminat gibi; Medeni Kanun’un 174/2.maddesinde ise “Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun bir miktar para ödenmesini isteyebilir.” denmektedir. Madde kapsamında da görüldüğü üzere, manevi tazminata hükmedilebilmesi için, boşanmaya sebep olan eylemleri gerçekleştiren tarafın diğer eşin kişilik haklarını etkiler nitelikte olması gerekli ve yeterli olmaktadır. Somut olayda ise davalının aldatma eyleminin, tarafların müşterek çevresinin dahi tüm bu olaylardan haberdar olmasının, davalının ilişki yaşadığı kişi tarafından müvekkilin rahatsız edilmesinin, müvekkilin davalıdan ayrı olarak çocukları ile hayatını idame ettirmeye çalışmasının davalının kusurlu şekilde boşanmaya sebep olduğunu ve davalının bu eylemleri nedeniyle müvekkilin kişilik haklarının ciddi anlamda zarara uğradığını açıkça gösterdiği kabul edilmelidir. Bu nedenle davalı tarafından müvekkilin manevi zararının bir nebze olsun tatmin edilmesi amacıyla …………….000,00 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesini talep ediyoruz.

Hukuki Dayanak : TMK ve ilgili mevzuat.

Delilleri :

1- Şermin isimli bayanın Whatsapp üzerinden müvekkileye gönderdiği mesaj, fotoğraf ve videoları içerir CD(EK-1),

2- …….. isimli bayana ait …………. numaralı telefon hattı ile davalıya ait ……………. numaralı telefon hattı arasındaki son bir yıla ait telefon dökümlerinin çıkartılmasını talep ediyoruz.
3- Müşterek çocuklar …………… ve …………’nın özel okul ücretleri ve servis giderlerine ilişkin gider dekontları tarafımızca Sayın Mahkemeye sunulacaktır.
4- Tarafların sosyal ekonomik durum araştırmaları (Davalının işyeri bilgileri: ……………..)
5- ……. Genel Merkezine (Adres: ……………….) müzekkere yazılarak Fabrika şubesi ile aralarında yapılmış olan Franchise sözleşmesinin talep edilmesini istiyoruz.
6- Davalının sahibi olduğu işyerine ait …………. yılı 5. Ay hesap özeti sureti(EK-2)
7- Nüfus kayıtları,
8- Velayet hakkında aldırılacak uzman raporları,
9- Yargıtay içtihatları,
10- İsticvap,
11- Yemin,
12- Tanık beyanları
13- Her türlü yasal delil.

Sonuç ve İstem : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;1-)Davamızın kabulü ile; 2-)Davalının kusurlu hareketleri ile sebep olduğu şiddetli geçimsizlik neticesinde müvekkil açısından korunmaya değer herhangi bir hukuki menfaat kalmamış olması nedeniyle tarafların Medeni Kanun’un 166.maddesinde düzenlenen Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması hükümleri gereğince BOŞANMALARINA,

3-) Müşterek çocuklar ………. doğumlu ……….. ve …………. doğumlu ……….’nın velayetinin dava süresince geçici olarak ve kararın kesinleşmesi tarihinden itibaren kesin olacak şekilde müvekkil anneye verilmesine,

4-) Müşterek çocukların her biri için karar tarihi itibariyle iştirak nafakası şeklinde devam edecek ve dava tarihinden itibaren işleyecek aylık ………..,00’er TL tedbir nafakası ödenmesine,

5-) Davacı müvekkil için karar tarihi itibariyle yoksulluk nafakası şeklinde devam edecek ve dava tarihinden itibaren işleyecek aylık ………….,00TL tedbir nafakası ödenmesine,

6-) Müvekkil için davalı aleyhine hükmün kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte …..0.000,00 TL maddi ve ………0.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine,

7-) Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz.11.07.2020 Davacı Vekilleri Av. ………..

EKLER :
1- ………… isimli bayanın Whatsapp üzerinden müvekkileye gönderdiği mesaj, fotoğraf ve videoları içerir CD(EK-1),
2- Davalının sahibi olduğu işyerine ait …….. hesap özeti sureti(EK-2)
3- Davalı için dilekçe fazlası
4- Onanmış vekaletname sureti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir