Gündem
Anasayfa » İCRA HUKUKU » Mal Beyanında Bulunma Dilekçe Örneği

Mal Beyanında Bulunma Dilekçe Örneği

….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA

Dosya No: 2020/…… E.

MAL BEYANINDA
BULUNAN BORÇLU : Ad Soyad (T.C. Kimlik No:)
Adres
ALACAKLI :
KONU : Mal beyanımın sunulması hakkındadır.
TEBELLÜĞ TARİHİ : 11.12.2020
AÇIKLAMALAR :
1-Tarafıma gönderilen ödeme emrini 11.12.2020 tarihinde tebellüğ ettim. Yasal süresi içinde mal beyanımı sunuyorum. Mal beyanı olarak sunduğum menkul mallarım şunlardır. Oturmakta olduğum ev adresimde bulunan
1 adet ….. Marka buzdolabı , 1 adet …. Marka çamaşır makinası,
1 adet …. Marka bulaşık makinası, 1 adet ….. Marka LCD televizyon,
1 adet ….. Marka notebook bilgisayar , 1 adet koltuk takımı.
2- Asgari ücretle …………bir işyerinde çalışıyorum. (Çalışıyorsanız)Almış olduğum maaşım başka borçlarımı nedeni ile Ankara … İcra Müdürlüğü 2020/… E. hacizli bulunmaktadır. Ve bu haciz nedeni ile ¼ kesinti yapılmaktadır(maaşında haciz var ve kesinti yapılıyorsa). Başkaca Borcu karşılayacak miktarda bir menkul ve (varsa taşınmazları yazın) (taşınmaz yoksa)gayrimenkul malım bulunmadığı gibi üçüncü şahıslarda da herhangi bir hak alacağım da yoktur. İlerde herhangi bir hak ve alacağım doğduğunda da icra dosyasına bildirilecektir.
3- Borcumu ödemek istiyorum. Ancak şuan için maddi durumum iyi değil. Ailemin geçimini ancak karşılayabiliyorum. (Buraya borcunuzu ne zaman ödeyecekseniz tarih belirtin)borcumu her ayın ilk iş günü olmak üzere toplam 8 eşit taksit halinde ödemek istiyorum. Mal beyanımın kabulünü talep ederim.
DELİLLER:
Her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER:
İİK. md. 74 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEK: Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, Büyükçekmece 2. İcra Müdürlüğünün 2020/……. Esas Sayılı dosyasında tarafıma gönderilen ödeme emrine karşı yasal süresi içinde mal beyanında bulunuyorum. Mal beyanımın kabulüne karar verilerek gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 17.12.2020
Beyanda Bulunan Borçlu
Ad Soyad
İmza

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir