Öne Çıkanlar
Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » Kiralanan aracın sürücü belgesi bulunmayan ve kira kontratında ismi yazmayan kişi tarafından kullanılması halinde trafik para cezasından kiraya veren sorumlu tutulamaz.

Kiralanan aracın sürücü belgesi bulunmayan ve kira kontratında ismi yazmayan kişi tarafından kullanılması halinde trafik para cezasından kiraya veren sorumlu tutulamaz.

ÖZET :

  • Dosya kapsamına göre, muteriz tarafından idarî para cezasına konu … plakalı aracın 28/12/2017 ile 08/01/2018/ tarihleri arasında Mehmet Karademir isimli kişiye kiralandığının dosya içeriğinden anlaşıldığı, bu dönem içerisinde 08/01/2018 tarihinde söz konusu aracın sürücü belgesi bulunmayan üçüncü bir kişi tarafından kullanılması nedeni ile muteriz hakkında sürücü belgesiz araç kullandırmak eylemi nedeni ile idarî para cezası uygulandığı, muterizin aracın zilyetliğini kira sözleşmesi ile Mehmet Karademir isimli kişiye devretmesi sonrasında, aracının sürücü belgesi geçici olarak geri alınan üçüncü bir kişiye Mehmet Karademir tarafından kullandırılması şeklinde gerçekleşen eylemden muterizin sorumlu tutulamayacağı gözetilmeden, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği…
  • Muteriz tarafından aracın Mehmet Kandemir isimli şahsa kiralandığı ve kira sözleşmesinin 08.01.2018 tarih saat 20:25 de sonra erdiği, muteriz hakkında uygulanan idari para cezası tutanağının ise 08.01.2018 tarih saat 16:10 ibareli olduğu, 08.02.2018 tarihli cevabi yazı uyarınca ise kiralanan aracın sürücü belgesi bulunmayan ve kira kontratında ismi yazmayan Deniz Bişgin tarafından kullanıldığının belirtildiği anlaşılmakla;
  • KANUN YARARINA BOZULMASINA

Yargıtay 19. Ceza Dairesi         

2018/7949 E.  ,  2020/1303 K.

“İçtihat Metni”2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı davranmak eyleminden kabahatli … hakkında 2.018,00 Türk lirası idari para cezası uygulanmasına dair Topaklı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğince düzenlenen 08/01/2018 tarihli ve … sayılı trafik idari para cezası karar tutanağına karşı yapılan başvurunun reddine ilişkin Avanos Sulh Ceza Hâkimliğinin 15/03/2018 tarihli ve 2018/39 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 08/11/2018 gün ve 9443 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekinde bulunan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 15/11/2018 gün ve KYB-2018-91706 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize verilmekle okundu.
Anılan ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre, muteriz tarafından idarî para cezasına konu … plakalı aracın 28/12/2017 ile 08/01/2018/ tarihleri arasında Mehmet Karademir isimli kişiye kiralandığının dosya içeriğinden anlaşıldığı, bu dönem içerisinde 08/01/2018 tarihinde söz konusu aracın sürücü belgesi bulunmayan üçüncü bir kişi tarafından kullanılması nedeni ile muteriz hakkında sürücü belgesiz araç kullandırmak eylemi nedeni ile idarî para cezası uygulandığı, muterizin aracın zilyetliğini kira sözleşmesi ile Mehmet Karademir isimli kişiye devretmesi sonrasında, aracının sürücü belgesi geçici olarak geri alınan üçüncü bir kişiye Mehmet Karademir tarafından kullandırılması şeklinde gerçekleşen eylemden muterizin sorumlu tutulamayacağı gözetilmeden, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla, gereği görüşülüp düşünüldü;
Dosya içerisinde bulunan kira sözleşmesi ve KABİS sistemine kaydı yapıldığını gösterir belge uyarıca muteriz tarafından aracın Mehmet Kandemir isimli şahsa kiralandığı ve kira sözleşmesinin 08.01.2018 tarih saat 20:25 de sonra erdiği, muteriz hakkında uygulanan idari para cezası tutanağının ise 08.01.2018 tarih saat 16:10 ibareli olduğu, 08.02.2018 tarihli cevabi yazı uyarınca ise kiralanan aracın sürücü belgesi bulunmayan ve kira kontratında ismi yazmayan Deniz Bişgin tarafından kullanıldığının belirtildiği anlaşılmakla;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Avanos Sulh Ceza Hâkimliğinin 15/03/2018 tarihli ve 2018/39 değişik iş sayılı kararının CMK’nin 309/4-d maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, muteriz … hakkında 2.018,00 Türk lirası idari para cezası uygulanmasına dair Topaklı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğince düzenlenen 08/01/2018 tarihli ve … sayılı İdari para cezası karar tutanağının iptaline, 12/02/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir