• ÖZET :
  • Katılan sanık …’in katılanın evinin bulunduğu binada “Ortak alan” tabir edilen daire kapısı önlerine girmesi şeklinde gerçekleşen eyleminde konut dokunulmazlığının ihlali suçunun tamamlandığı gözetilmeden…
  • Katılan sanık …’in katılanın evinin kapısını tekmelemesi ve “Seni yapmadan gitmem, aç kapıyı orospu, seni yapmadan gitmeyeceğim” demesi şeklinde gerçekleşen eyleminin TCK’nun 105. maddesinde tanımlı suçu oluşturacağı gözetilmeksizin yazılı şekilde sanığın beraatine karar verilmesi…


Yargıtay 17. Ceza Dairesi        

 2020/6785 E.  ,  2020/6856 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Konut dokunulmazlığının ihlali, cinsel taciz, basit yaralama
HÜKÜM : Beraat


Yerel mahkemece sanık hakkında verilen hükümler temyiz edilmekle, başvuruların süresi ve kararların niteliği ile suçların tarihine göre dosya görüşüldü:
I-Katılan sanık … hakkında yaralama suçundan verilen hükmün temyiz incelemesinde:
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre, katılan sanık …’in temyiz nedenleri yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA,
II-Katılan sanık … hakkında cinsel taciz ve konut dokunulmazlığının ihlali suçundan verilen hükümlerin temyiz incelemesinde:
1-Katılan sanık …’in katılanın evinin kapısını tekmelemesi ve “Seni yapmadan gitmem, aç kapıyı orospu, seni yapmadan gitmeyeceğim” demesi şeklinde gerçekleşen eyleminin TCK’nun 105. maddesinde tanımlı suçu oluşturacağı gözetilmeksizin yazılı şekilde sanığın beraatine karar verilmesi,
2-Katılan sanık …’in katılanın evinin bulunduğu binada “Ortak alan” tabir edilen daire kapısı önlerine girmesi şeklinde gerçekleşen eyleminde konut dokunulmazlığının ihlali suçunun tamamlandığı gözetilmeden TCK’nun 35. maddesinin uygulanması sureti ile eksik ceza tayini,
3-Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 08/10/2015 tarih, 2014/140 Esas ve 2015/85 sayılı iptal kararı doğrultusunda TCK’nun 53. maddesindeki hak yoksunluklarının yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, katılan sanıklar …, … vekilinin ve o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenlerle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 30.06.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir