Anasayfa » HMK » Gerekçe ve hüküm arasındaki çelişki tek başına bozma sebebidir.

Gerekçe ve hüküm arasındaki çelişki tek başına bozma sebebidir.

ÖZET :

  • Bölge adliye mahkemesi kararının gerekçesinde; mahkemece kadının erkeğe “Boy yok, para yok sen adam mısın?” dediği kabul edilmişse de erkeğin dilekçesinde bu yönde bir iddiası olmadığı belirtilmesine karşın, davacı kadının kusurlarını belirlerken “Boy yok, para yok sen adam mısın? dediği” vakıasını kusur olarak yükleyerek gerekçenin, kendi içinde çelişki oluşmasına neden olmuştur.
  • Davalı erkeğin kusurlarını belirlerken de ilk derece mahkemesince kabul edilen kusurlardan “Erkeğin ailesinin etkisinde kalması” kusurunu çıkarmıştır. Bölge adliye mahkemesince bu şekilde kusur düzeltmesi yaptığı halde, kararın hüküm kısmında tarafların istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmek suretiyle gerekçe ile hüküm arasında çelişki yaratılmıştır. Gerekçe ve hüküm arasında yaratılan bu çelişki tek başına bozma sebebi oluşturduğundan, hükmün münhasıran bu sebeple bozulması gerekmiştir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

2021/909 E. , 2021/2215 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından, kusur belirlemesi, nafaka ve tazminatların miktarları ile kişisel ilişki yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacı kadın tarafından açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda ilk derece mahkemesince davanın kabulüne ve ferilere ilişkin hüküm kurulmuş; ilk derece mahkemesinin kararına karşı taraflarca istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. Bölge adliye mahkemesi, tarafların istinaf’ başvurularının esastan reddine karar vermiştir.
Bölge adliye mahkemesi kararının gerekçesinde; mahkemece kadının erkeğe “Boy yok, para yok sen adam mısın?” dediği kabul edilmişse de erkeğin dilekçesinde bu yönde bir iddiası olmadığı belirtilmesine karşın, davacı kadının kusurlarını belirlerken “Boy yok, para yok sen adam mısın? dediği” vakıasını kusur olarak yükleyerek gerekçenin, kendi içinde çelişki oluşmasına neden olmuştur.
Davalı erkeğin kusurlarını belirlerken de ilk derece mahkemesince kabul edilen kusurlardan “Erkeğin ailesinin etkisinde kalması” kusurunu çıkarmıştır. Bölge adliye mahkemesince bu şekilde kusur düzeltmesi yaptığı halde, kararın hüküm kısmında tarafların istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmek suretiyle gerekçe ile hüküm arasında çelişki yaratılmıştır. Gerekçe ve hüküm arasında yaratılan bu çelişki tek başına bozma sebebi oluşturduğundan, hükmün münhasıran bu sebeple bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda gösterilen sebeple bölge adliye mahkemesi kararının BOZULMASINA, bozma sebebine göre tarafların sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir