Gündem
Anasayfa » CEZA HUKUKU » Senedin üzerinde tahrifat yapıldığı açıkca anlaşılıyor ise aldatma kabiliyeti bulunmadığından resmi belgede sahtecilik suçu oluşmaz.

Senedin üzerinde tahrifat yapıldığı açıkca anlaşılıyor ise aldatma kabiliyeti bulunmadığından resmi belgede sahtecilik suçu oluşmaz.

ÖZET :

  • Sanığın ifadesinde, senedin katılanlar tarafından tanzim edilmiş olarak getirildiğini, kendisinin senet üzerinde bir tahrifat yapmadığını beyan ettiği, mahkeme tarafından senedin incelenmesinde, düzenleme tarihinin son rakamında oynama yapıldığının belirli olduğu, bu nedenle sahteciliğin aldatma kabiliyeti bulunmadığının tespit edildiği anlaşılmakla, suçun kanuni unsurlarının oluşmaması karşısında, sanığın üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından beraatine yönelik mahkemenin kabulünde isabetsizlik görülmemiştir.

Karar İçeriği

Yargıtay 15. Ceza Dairesi

2017/12860 E. , 2020/1268 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik
HÜKÜM : Beraat

Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından sanığın beraatine ilişkin hükümler o yer Cumhuriyet savcısı, katılanlar vekili ile sanık müdafi tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanığın, katılan …’ın borçlu olarak, …’ın ise onun kefili olarak imzalayıp kendisine verdikleri 26.000 TL bedelli emre muharrer senedin 19/11/2013 olan düzenleme tarihini 19/11/2012 olarak değiştirdiği ve senedin boş bulunan ödeme tarihi yerine 12/11/2013 yazdıktan sonra senedi Kula İcra Müdürlüğünün 2013/1104 sayılı takip dosyası üzerinden işleme koyarak katılanlar aleyhine icra takibi başlattığı, bu suretle sanığın nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahhtecilik suçlarını işlediğinin iddia edildiği olayda;
1- Sanık müdafinin temyiz talebinin incelenmesinde,
Sanık müdafinin, sanık hakkında kurulan beraat hükümlerini temyizde hukuki bir yararı olmadığı anlaşılmakla, temyiz isteminin 5320 sayılı Kanun’un 8/1 maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
2- Sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kurulan beraat hükümlerine yönelik olarak Cumhuriyet savcısı ile katılanlar vekilinin temyiz taleplerinin incelenmesinde,
Sanığın ifadesinde, senedin katılanlar tarafından tanzim edilmiş olarak getirildiğini, kendisinin senet üzerinde bir tahrifat yapmadığını beyan ettiği, mahkeme tarafından senedin incelenmesinde, düzenleme tarihinin son rakamında oynama yapıldığının belirli olduğu, bu nedenle sahteciliğin aldatma kabiliyeti bulunmadığının tespit edildiği anlaşılmakla, suçun kanuni unsurlarının oluşmaması karşısında, sanığın üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından beraatine yönelik mahkemenin kabulünde isabetsizlik görülmemiştir.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; Cumhuriyet savcısı ile katılanlar vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA, 03/02/2020 tarihinde oy birliğiyle karar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir