Çok Okunanlar
Anasayfa » CEZA HUKUKU » TCK’nın 106/1-2.cümle maddesinde düzenlenen sair tehdit suçu uzlaşma kapsamındadır.

TCK’nın 106/1-2.cümle maddesinde düzenlenen sair tehdit suçu uzlaşma kapsamındadır.

ÖZET:

  • Sanığın üzerine atılı 11.05.2009 tarihinden 10 gün kadar öncesi suç tarihli sair tehdit suçunun, 11.05.2009 suç tarihli ve uzlaşmaya tabi olmayan silahla kasten yaralamaya teşebbüs suçundan bağımsız nitelikte olup, anılan suç ile birlikte işlenmiş olduğunun kabul edilemeyeceği anlaşılmakla; 5237 sayılı TCK’nın 106/1-2.cümle maddesinde düzenlenen sair tehdit suçunun uzlaşma kapsamında bulunması sebebiyle CMK’nın 253. maddesinde belirtilen esas ve usûle göre uzlaştırma işlemleri yerine getirildikten sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
  • Bozmayı gerektirmiş,

Karar İçeriği

Yargıtay 6. Ceza Dairesi

2021/1073 E. , 2021/15468 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Mala zarar verme, sair tehdit, silahla kasten yaralamaya teşebbüs
HÜKÜM : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Gerekçeli karar başlığında, 11/05/2009 ve 10 gün kadar öncesi olan suç tarihlerinin 10/05/2009 olarak gösterilmiş olması yerinde düzeltilebilir maddi yazım hatası olarak kabul edilmiştir.
I-Sanık … hakkında silahla kasten yaralamaya teşebbüs ve mala zarar verme suçlarından kurulan hükümlerin temyiz incelemesinde;
Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararı ve 15.04.2020 gün ve 31100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesiyle 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinde yapılan değişikliğin infaz aşamasında gözetilmesi olanaklı görülmüştür.
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre; sanık …’un temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usûl ve kanuna uygun bulunan hükümlerin tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA,
II-Sanık … hakkında sair tehdit suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesinde;
Sanığın üzerine atılı 11.05.2009 tarihinden 10 gün kadar öncesi suç tarihli sair tehdit suçunun, 11.05.2009 suç tarihli ve uzlaşmaya tabi olmayan silahla kasten yaralamaya teşebbüs suçundan bağımsız nitelikte olup, anılan suç ile birlikte işlenmiş olduğunun kabul edilemeyeceği anlaşılmakla; 5237 sayılı TCK’nın 106/1-2.cümle maddesinde düzenlenen sair tehdit suçunun uzlaşma kapsamında bulunması sebebiyle CMK’nın 253. maddesinde belirtilen esas ve usûle göre uzlaştırma işlemleri yerine getirildikten sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık …’un temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca, tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 13.10.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir