Çok Okunanlar
Anasayfa » CEZA HUKUKU » Yeminli tanık dinleme yetkisi bulunmayan kolluk tarafından düzenlenen bilgi alma tutanağındaki beyan nedeniyle yalan tanıklık suçu oluşmaz.

Yeminli tanık dinleme yetkisi bulunmayan kolluk tarafından düzenlenen bilgi alma tutanağındaki beyan nedeniyle yalan tanıklık suçu oluşmaz.

  • CMK’nın 43. maddesinin 5. fıkrası hükmü karşısında yeminli tanık dinleme yetkisi bulunmayan kolluk tarafından düzenlenen bilgi alma tutanağındaki beyan nedeniyle yalan tanıklık suçunun unsurları itibariyle oluşmayacağı gibi, sanık ve temyiz dışı …’nın isteğiyle sanığın müşteki …’ı suçu kendi rızasıyla üstlenmesi için ikna edip polis merkezine götürmesi şeklindeki eylemin, her ne kadar yalan tanıklıktan hüküm kurulmuş ise de suç üstlenmeye azmettirme suçunu oluşturacağı bu nedenle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunu unsurları itibarıyla oluşturmadığı gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,
  • Yasaya aykırı,

Karar İçeriği

Yargıtay 8. Ceza Dairesi        

 2019/4605 E.  ,  2021/18706 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

Gereği görüşülüp düşünüldü:
İftira suçunun oluşabilmesi için, yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak işlemediğini bildiği hâlde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idarî bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesinin; yalan tanıklık suçunun oluşabilmesi için ise, hukuka aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan bir soruşturma kapsamında tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapmanın gerektiği, somut olayda sanığın 05/09/2012 tarihinde kollukta alınan beyanında yalan tanıklık yaptığı iddia ve kabul edilmiş ise de; CMK’nın 43. maddesinin 5. fıkrası hükmü karşısında yeminli tanık dinleme yetkisi bulunmayan kolluk tarafından düzenlenen bilgi alma tutanağındaki beyan nedeniyle yalan tanıklık suçunun unsurları itibariyle oluşmayacağı gibi, sanık ve temyiz dışı …’nın isteğiyle sanığın müşteki …’ı suçu kendi rızasıyla üstlenmesi için ikna edip polis merkezine götürmesi şeklindeki eylemin, her ne kadar yalan tanıklıktan hüküm kurulmuş ise de suç üstlenmeye azmettirme suçunu oluşturacağı bu nedenle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunu unsurları itibarıyla oluşturmadığı gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,
Yasaya aykırı, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 06.10.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir