Çok Okunanlar
Anasayfa » CEZA HUKUKU » Katılan hakkında, “yalakalık sağlığa zararlı” başlıklı söz konusu yazı, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olup hakaret suçunu oluşturur.

Katılan hakkında, “yalakalık sağlığa zararlı” başlıklı söz konusu yazı, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olup hakaret suçunu oluşturur.

  • Sanığın, suç tarihinde katılan hakkında, “yalakalık sağlığa zararlı” başlıklı söz konusu yazının, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi,
  • Kanuna aykırı….


Karar İçeriği

Yargıtay 18. Ceza Dairesi        

 2016/2049 E.  ,  2018/256 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Hakaret
HÜKÜM : Beraat

KARAR
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Sanığın, suç tarihinde katılan hakkında, “yalakalık sağlığa zararlı” başlıklı söz konusu yazının, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi,
Kanuna aykırı, katılan … vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnamedeki isteme uygun olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 16/01/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir