Öne Çıkanlar
Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » Ceza Mahkemesince, delil değerlendirilmesi yapılmadan ve duruşma açılmaksızın dosya üzerinden yapılan inceleme ile “karar verilmesine yer olmadığına” dair karar verilebilir mi?

Ceza Mahkemesince, delil değerlendirilmesi yapılmadan ve duruşma açılmaksızın dosya üzerinden yapılan inceleme ile “karar verilmesine yer olmadığına” dair karar verilebilir mi?

  • ÖZET :
  • Duruşma açılmaksızın dosya üzerinden yapılan inceleme ile karar verilebilmesi;delil değerlendirilmesi yapılmaksızın derhal beraat kararı verilebilecek hallerde uygulanabilecek olup duruşma açılmaksızın karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilemez.
  • Sanık hakkında yerel mahkemece karşılıksız yararlanma suçundan kurulan ceza verilmesine yer olmadığı hükmüne karşı yapılan istinaf başvurusu üzerine
  • Bölge Adliye Mahkemesince mahkumiyet hükmü kaldırılarak duruşma açılmaksızın CMK’nın 280/1-a maddesi delaletiyle aynı Kanunun 303/1-a maddesi uyarınca beraat kararı verilmiş ise de; anılan Kanun hükmünün delil değerlendirilmesi yapılmaksızın derhal beraat kararı verilebilecek hallerde uygulanabileceği;
  • sanık hakkındaki ceza verilmesine yer olmadığı hükmü bakımından ise CMK’nın 280/1-g maddesi uyarınca duruşma açılarak ve taraflar da çağrılarak delillerin değerlendirilmesi sonucunda anılan Kanun maddesinin 2. fıkrasına göre yeniden hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, duruşma açılmaksızın dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda sanığın beraatine karar verilmesi,
  • Bozmayı gerektirmiş…

Karar İçeriği

Yargıtay 2. Ceza Dairesi         

2021/19758 E.  ,  2022/40 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇ : Karşılıksız yararlanma
HÜKÜM : İstinaf isteminin düzeltilerek esastan reddi

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
5271 sayılı CMK’nın 288. maddesinin ”Temyiz, ancak hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayanır. Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukuka aykırılıktır.” ve aynı Kanun’un 294. maddesinin ise; ”Temyiz eden, hükmün neden dolayı bozulmasını istediğini temyiz başvurusunda göstermek zorundadır. Temyiz sebebi ancak hükmün hukuki yönüne ilişkin olabilir.” şeklinde düzenlendiği de gözetilerek, katılan vekilinin temyiz isteminin sanığın üzerine atılı karşılıksız yararlanma suçunun unsurlarının oluştuğuna yönelik yapılan incelemede;
Sanık hakkında yerel mahkemece karşılıksız yararlanma suçundan kurulan ceza verilmesine yer olmadığı hükmüne karşı yapılan istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesince mahkumiyet hükmü kaldırılarak duruşma açılmaksızın CMK’nın 280/1-a maddesi delaletiyle aynı Kanunun 303/1-a maddesi uyarınca beraat kararı verilmiş ise de; anılan Kanun hükmünün delil değerlendirilmesi yapılmaksızın derhal beraat kararı verilebilecek hallerde uygulanabileceği; sanık hakkındaki ceza verilmesine yer olmadığı hükmü bakımından ise CMK’nın 280/1-g maddesi uyarınca duruşma açılarak ve taraflar da çağrılarak delillerin değerlendirilmesi sonucunda anılan Kanun maddesinin 2. fıkrasına göre yeniden hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, duruşma açılmaksızın dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda sanığın beraatine karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle istem gibi BOZULMASINA, 5271 sayılı CMK’nın 304/2. maddesi uyarınca bozma nedeni de dikkate alınarak yeniden incelenmek ve hüküm verilmek üzere dosyanın Adana Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesine gönderilmesine, 10.01.2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir