Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Nüfus Kayıt Örneğinin Nüfus Müdürlüğünden Talebi Dilekçe Örneği

Nüfus Kayıt Örneğinin Nüfus Müdürlüğünden Talebi Dilekçe Örneği

           

 

Talep Eden         : …………………..  TC: ……………

                                 Adres: …………

                 

 Vekilleri              : Av.………………..

                            (Adres antette)

 

 

Talep Konusu     : Müvekkilin sigorta başvurusu ve tazminat davası için nüfus kayıt örneğinin tarafımıza verilmesi.

 

Açıklamalar        :

 

          Müvekkil …………….. sigorta başvurusu yapılabilmesi ve tazminat davası açılabilmesi için nüfus kayıt örneği gerekmektedir. Avukatlık kanunu 2. Maddesi (Değişik 3. fıkra: 4667 – 2.5.2001 / m.2) Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda müzekkereler duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir.”  gereğince müvekkile ait nüfus kayıt örneğinin ekte sunmuş olduğumuz vekaletnameye istinaden tarafımıza verilmesini talep ederiz. 04.11.2021

 

……….. Vekilleri

                                             Av. …………….

EKLER:

Vekaletname sureti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir