Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » Görevsiz mahkemece verilmiş katılma kararının, görevli mahkemede tekrarlanmasının zorunlu olmadığı…

Görevsiz mahkemece verilmiş katılma kararının, görevli mahkemede tekrarlanmasının zorunlu olmadığı…

ÖZET;

✏️ CMK'nun 7. maddesine göre görevsiz mahkemece yapılan işlemlerin, tekrarlanması olanağı bulunmayanlar dışındakilerin, görevli mahkemece yeniden usulüne uygun olarak yapılması zorunlu ise de bu zorunluluğun, duruşmanın sözlülüğü, kanıtların doğrudan doğruyalığı ve adil yargılanma ilkesinin doğal sonucu olduğu, maddedeki hükümsüzlük ifadesinin, "yok" anlamında değil, adil bir yargılama için tekrarlanma olanağı var ise "yeniden yapılma" şeklinde anlamak ve yapılan işlemlerin bizzat o mahkeme huzurunda yapılmasının zorunlu olup olmadığı ölçüsüyle değerlendirilmesinin gerektiği, bu açıdan görevsiz mahkemece verilmiş katılma kararının, görevli mahkemede tekrarlanmasının zorunlu olmadığı anlaşıldığı...

Karar İçeriği

Yargıtay 4. Ceza Dairesi         

2019/4916 E.  ,  2021/29740 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Hakaret, tehdit
HÜKÜMLER : Beraat

KARAR

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre; CMK’nun 7. maddesine göre görevsiz mahkemece yapılan işlemlerin, tekrarlanması olanağı bulunmayanlar dışındakilerin, görevli mahkemece yeniden usulüne uygun olarak yapılması zorunlu ise de bu zorunluluğun, duruşmanın sözlülüğü, kanıtların doğrudan doğruyalığı ve adil yargılanma ilkesinin doğal sonucu olduğu, maddedeki hükümsüzlük ifadesinin, “yok” anlamında değil, adil bir yargılama için tekrarlanma olanağı var ise “yeniden yapılma” şeklinde anlamak ve yapılan işlemlerin bizzat o mahkeme huzurunda yapılmasının zorunlu olup olmadığı ölçüsüyle değerlendirilmesinin gerektiği, bu açıdan görevsiz mahkemece verilmiş katılma kararının, görevli mahkemede tekrarlanmasının zorunlu olmadığı anlaşıldığından katılan …’ın temyize hakkı olduğu belirlenerek dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre,
1- Sanık … hakkında tehdit ve hakaret suçlarından kurulan hükümlerin temyizinde;
Eylemlere ve yükletilen suçlara yönelik katılan … vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,
2-Sanıklar … (1937 doğumlu), …, …, …(1976 doğumlu) hakkında kurulan hükümlerin temyizinde;
Yasal hakları hatırlatılarak görevsizlik kararı okunmadan sanıkların savunması alınarak, CMK’nın 191/3-b maddesine aykırı davranılması,
Kanuna aykırı, katılan … vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak sair yönleri incelenmeksizin, HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 21/12/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir