• ÖZET;
  • ➡️ Mahkemesinin 2010/909 talimat sayılı dosyasından tevdii edildiği, 30 günlük süre verilmesine rağmen, dosyanın raporuyla beraber teslim edilmemesi üzerine Niğde İş Mahkemesinin 27/01/2012 tarihli müzekkeresi ile sanık hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, davanın gereksiz yere uzamasına ve davada taraf olan şahısların mağduriyetine neden olma şeklinde gerçekleşen eyleminin Türk Ceza Kanunu’nun 257/2. maddesinde düzenlenen ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu…

Karar İçeriği

Yargıtay 9. Ceza Dairesi         

2020/3165 E.  ,  2021/1839 K.


“İçtihat Metni”

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : İhmal suretiyle görevi kötüye kullanmak
Hüküm : Beraat

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Ankara Barosuna kayıtlı avukat olan sanığa, 12/11/2010 tarihinde bilirkişi incelemesi yaptırılmak üzere Niğde İş Mahkemesince görülmekte olan 2009/74 Esas sayılı dosyanın Ankara 5. İş Mahkemesinin 2010/909 talimat sayılı dosyasından tevdii edildiği, 30 günlük süre verilmesine rağmen, dosyanın raporuyla beraber teslim edilmemesi üzerine Niğde İş Mahkemesinin 27/01/2012 tarihli müzekkeresi ile sanık hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, davanın gereksiz yere uzamasına ve davada taraf olan şahısların mağduriyetine neden olma şeklinde gerçekleşen eyleminin Türk Ceza Kanunu’nun 257/2. maddesinde düzenlenen ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu gözetilmeden yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 31/03/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir