İfa zamanı gelmemiş bir alacak için açılmış davada, mahkemece ifa zamanının henüz gelmediği gerekçesiyle davanın usulden reddine karar verilmesi gerekir.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu

2019/5 E., 2022/1 K.
Karar Tarihi: 18.02.2022

–– Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 18/02/2022 Tarihli ve E: 2019/5, K: 2022/1 Sayılı Kararı bugünkü (04.11.2022) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

 

–– Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 18/02/2022 Tarihli ve E: 2019/5, K: 2022/1 Sayılı Kararı

Bir Cevap Yazın