İstanbul Barosu Fahiş Yargı Harçları ve Avukatlık Ruhsatnamesi için belirlenen 3.855,30 TL harcın iptali ile yürütmesinin durdurulması için Danıştay’da dava açtı.

Resmi Gazete’de Yayımlanan 2023 yılı yargı harçlarına ilişkin Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile Yargı harçlarına ve Avukatlık Ruhsatnamesi için istenen harç miktarlarında ciddi oranda artış yapılmıştı.

Bir Cevap Yazın