Gündem
Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » Düğünde takılan ve sonradan alınan ziynet vb eşyaların genel hükümlere göre iadesi

Düğünde takılan ve sonradan alınan ziynet vb eşyaların genel hükümlere göre iadesi

Düğün sırasında takılan ve evlilik birliği devam ederken alınan ziynet vb eşyalar boşanma davası ile birlikte istenebileceği gibi daha sonra genel hükümlere göre de istenebilir.

Düğün sırasında takılan ziynet eşyaları ve evlilik birliği devam ederken tarafların birbirlerine aldıkları takı vb hediyeler bağışlama hükümlerine tabidir. Bağışlama bir sözleşme olup 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 285 ile 298. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

TBK 295. maddesinde bağışlamanın geri alınmasının şartları düzenlenmiştir. Buna göre

1. Bağışlanan, bağışlayana veya yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse.

2. Bağışlanan, bağışlayana veya onun ailesinden bir kimseye karşı kanundan doğan yükümlülüklerine önemli ölçüde aykırı davranmışsa.

3. Bağışlanan, yüklemeli bağışlamada haklı bir sebep olmaksızın yüklemeyi yerine getirmemişse

bağışlayan, elden bağışlamayı veya yerine getirdiği bağışlama sözünü geri alabilir ve bağışlananın istem tarihindeki zenginleşmesi ölçüsünde, bağışlama konusunun geri verilmesini isteyebilir

Bunun için bir bağışlamanın geri alınması (bağıştan rücu) davası açmak gerekir. Açılacak böyle bir davada ziynetlerin aynen iadesi, mümkün olmadığı takdirde bedel iadesi talep edilebilir.

İade her halde mümkün olmayıp yukarıda da belirtildiği gibi bağışlananın (eski eşin), bağışlayana veya onun ailesinden bir kimseye karşı kanundan doğan yükümlülüklerine önemli ölçüde aykırı davranmış olması diğer bir tabirle boşanma davasında tam kusurlu kabul edilmesini gerektirecek aldatma, sadakatsizlik gibi eylemlerde bulunması gereklidir.

Görevli Mahkeme

Bağışlamanın geri alınması (bağıştan rücu) davası TBK gereğince genel hükümlere tabi olup görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Süre

Süre konusu TBK’nın 297. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre bağıştan rücu davasının geri alma sebebinin öğrenildiği (konumuz itibariyle boşanma davasının kesinleştiği) tarihten itibaren bir yıl içinde açılması gerekir.

Yargıtay’ın konuyla ilgili kararına https://karararama.yargitay.gov.tr adresinden 2. Hukuk Dairesi 2022/9648 E., 2023/3800 K. künye bilgisi ile ulaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir