Gündem
Anasayfa » BOŞANMA HUKUKU » Usul esastan mukaddemdir

Usul esastan mukaddemdir

Hukukta kullanılan bir sözdür usul esastan mukaddemdir sözü ve usulün esastan önce geldiğini belirtir.

Bu ilke gereğidir ki bazen sırf bu nedenle aslında haklı olduğumuz bir konuda haksız duruma düşeriz. Kazanılabilecek bir dava usulüne uygun açılmadığı ya da usulüne uygun devam ettirilmediği için kaybettiğimizde de bu ilke karşımıza çıkar. İşte bu yüzdendir ki hukukta sadece haklı olmak yetmez usulü de bilmek lazım gelir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2023/832 E., 2023/3807 K. sayılı kararı konumuza güzel bir örnektir.

İşin esası

Söz konusu karara göre davacı taraf karşı tarafın kendisine sürekli hakaret ettiğinden, şiddet uyguladığından, kendisini aşağıladığından, alkol ve uyuşturucu kullandığından bahsetmiştir.

Usulün esasa önceliği

İlk Derece Mahkemesi bunun üzerine iddialarını ispat etmesi için ön inceleme duruşmasında tanık ve delillerini bildirmek üzere davacıya süre vermiştir. Mahkemenin bu kararı yargılama usulünün dolayısıyla da hukukun bir gereğidir. Kendisine yüklenen ödevi yerine getirmeyen, dosyaya herhangi bir delil veya tanık sunmayan tarafın iddialarının artık bundan sonra hukuk nezdinde bir anlamı kalmamıştır.

Dava ilk derece mahkemesi tarafından reddedildiği gibi karar Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay tarafından da onanmıştır.

Örnek olayımızda davacı taraf iddiasını ispat edemediği için davasını kaybettiği gibi adli yardımdan yararlanması sebebiyle ödemediği harçları da ödemek zorunda kalmıştır.

Dava açarken ve hatta davanın her aşamasında çok dikkatli olmalı, gerekirse bu konuda hukuk profesyonellerinden yardım almalısınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir