Anasayfa » CEZA HUKUKU » Hakaret Suçu; Yargıtay İçtihatlarında Aleni Sayılan Yerler

Hakaret Suçu; Yargıtay İçtihatlarında Aleni Sayılan Yerler

Hakaret Suçu; Yargıtay İçtihatlarında Aleni Sayılan Yerler


Park


Sanığın üzerine atilı suçu aleniyet vasfi bulunan kamuya açık parkta işlediği
anlaşılmakla.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi (E: 2015/31078 K: 2016/11125)


Petrol İstasyonu


Sanığın üzerine atılı suçu aleniyet vasfi bulunan kamuya açık petrol istasyonunda
işlediği anlaşılmakla.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi (E: 2016/18294 K: 2017/15686)


Sağlık Ocağı


Sanığın katılana aleni yer sayılan sağlık ocağı koridorunda hakaret ettiğinin
anlaşılması karşısında…

Yargıtay 3. Ceza Dairesi (E: 2011/39127 K: 2014/1217)


Seçim Sandığı


Hakaret suçunun aleni bir yer olan seçim sandıklarının önünde işlenmesine rağmen
TCK’nın 125/4. maddesinin uygulanmaması kanuna aykırı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi (E: 2015/10493 K: 2015/10012)


Sosyal Medya


Suça konu yorumun paylaşıldığ hesabın herkese açık nitelikte olup olmadığı araştırılıp
aleniyet unsurunun ne şekilde oluştuğu tartışılmadan…

Yargıtay 3. Ceza Dairesi (E: 2020/9475 K: 2020/15426)


Stadyum


Hakaret suçunun aleni bir yer olan stadyumda gerçekleşmesi nedeniyle TCK’nın
125/4. maddesinin uygulanmaması…

Yargıtay 3. Ceza Dairesi (E: 2015/7212 K: 2015/11911)

Tersane


Suçun aleni olan tersanede terk edilmiş teknelerin bulunduğu yerde işlenmesine

rağmen.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi (E: 2015/44479 K: 2017/14112)

Yolcu OtobüsüYolcu Otobüsü


Sanığın hakaret içeren sözlerini aleni yerlerden olan, şehirlerarası sefer yapan yolcu
otobüsünde söylemesi nedeniyle hakkında TCK’nın 125/4. maddesinin
uygulanmasında isabetsizlik bulunmadığından…

Yargıtay 3. Ceza Dairesi (E: 2021/12685 K: 2021/14029)


Yurt


Olayın yetiştirme yurdunun içinde gerçekleşmesi karşısında, filin yurdun hangi
yerinde işlendiği belirlenip hakaret suçunun aleniyet unsurunun ne şekilde oluştuğu
açıklanmadan TCK’nın 125/4. maddesine göre cezanın artırılması kanuna aykırı..

Yargıtay 3. Ceza Dairesi (E: 2012/27353 K: 2013/31747)


Gölet


Hakarel suçunun aleni bir yer olun DSI göleti yanında işlenmesine rağmen TCK’nun
125:4. maddesinin uygulunmaması.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi (E: 2015/20085 K: 2016:20082)


Gümrük Sahası


Hakarel eyleminin aleni bir yer olan gümrük sahasında işlendiğinin anlaşılması
karşısında.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi (E: 201573OI97 K: 2016:7672)


Halk Otobüsü


Hakaret suçunun aleni bir yer olan halk otobüsü içinde ve caddede işlenmesine rağmen
TCK’nun 125:4. maddesi uygulamamış ise de aleyhe temyiz olmadığndan bozma
yapılamayacağı…

Yargıtay 18. Ceza Dairesi (E: 2016/7356 K: 2018:5215)


Hastane Koridoru


Hakaret suçunun aleni olan hastane koridorunda işlenmesine rağmen sanık hakkında
TCK’nun 125/4, maddesinin uygulanmaması bozmayı gerektirdiğinden…

Yargıtay 18. Ceza Dairesi (E: 2020:16097 K: 2022:L4236)


Kahvehane


Hakaret eyleminin kahvehanede meydana geldiği ve aleniyet unsuru oluştuğu halde
sanuk hakknda TCKnun 125/4. maddesinin uygulanmaması…

Yargıtay 18. Ceza Dairesi (E: 2015/13528 K: 2015/31383)


Karakol


Hakaret suçunun aleni olan karakol binasında işlendiği kabul edilmesine ragmen TCK’un 18. maddesi ….

Yargıtay 18. Ceza Dairesi (F; 2021815O87 K: 2022/12414:)


Liman


Hakaret suçunun aleni bir yer olan limanda işlenmesine rağmen TCK’nn 125/4.
maddesinin uygulanmaması kanuna aykırı..

Yargıtay 18. Ceza Dairesi (E: 2015:36282 K: 2017/6487)


Lokanta


Hakaret suçunun aleni bir yer olan, kalabalık sayıda kişinin bulunduğu sırada içkili
lokantada işlenmesine rağmen.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi (E: 2015/17743 K: 201G:7210)


Metruk Bina


Sanığın üzerine atılı suçu aleniyet vasfı bulunan metruk bir binada işlediği
anlaşılmakla…

Yargıtay 18. Ceza Dairesi (E: 2016-0068 K: 2019:3410)

OrmanHakaret suçunun aleni bir yer olan ormanlık alanda islenmesine rağmen TCK’nn

125/4, maddesi uygulanmamış…

Yargıtay 18. Ceza Dairesi (E:2016/15635 K: 2018/14390


Öğretmenler Odası

Sanığın öğretmenler odasında gerçekleştirdigi iddia olunan hakaret eyleminin aleniyet
unsuru ..

Yargıtay 18. Ceza Dairesi (E: 2019:3045 K: 2019:8842)


Adliye Koridoru


Sanığın mağdur polis memurlarına aleni sayılan adliye koridorunda hakaret etmesi
karşısında cezanın aleniyet nedeniyle arturılması gerektiğinin gözetilmemesi…

Yargıtay 18. Ceza Dairesi (E: 2014/19895 K: 2015/1917


Arazi


Hakaret suçunun aleni bir yer olan boş arazide işlenmiş olmasına rağmen TCK’nun
125:4. maddesinin uygulanmaması bozmayı gerektirmiş…

Yargıtay ….. Ceza Dairesi (E: 2019/7496 K: 20201897)


Balkon


Hakaret eyleminin balkondan aleni hir şekilde gerçekleşmiş olması karşısında, sanık
…’in cezasında TCK’n 125:4. maddesine göre artış yapılması gerektiği
gözetilmemiş ise de aleyhe temyiz bulunmadığından bozma yapılamayacağı..

CD (E: 2016/1503 K: 2018108)


Bar


Hakaret suçunun aleni bir yer olan barda işlenmnesine rağmen TCK’nin 125:4.
maddesinin uygulanmaması kanuna aykırı..

CD (D: 2019:2581 K: 201914016)


Cami avlusu


Hakaret suçunun aleni olun cami avlusunda işlenmesine rağmen TCK’nun 254.
maddesinin uygulanmaması kanunu aykırı..

CD (E: 2015:9565 K: 2017:9634)


Duruşma Salonu


Sanığın hakaret eyleminin duruşma salonunun çıkışında olduğu gözetildiğinde,
TCK’nun 125/4. maddesinin hükümde uygulanması gerektiği.

CD (E: 20186151 K: 2021:144)


Fırın


Sanığın hakaret suçunu aleni yer olan fırında işlemesi karşısında, TCK’nn 125:4.
maddesinin uygulanmaması kanuna aykrı..

Yargıtay.. Ceza Dairesi (E: 2016/12739 K: 2018/14114)


Gazino


Hakaretin herkese açık gazinoda gerçekleşmesi ve aleniyet hususunun gerekçeli
kararda açıklanması karşısında, tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak
edilmemiştir.

Yargıtay Ceza Dairesi (E: 2013:32344 K: 2014:32907)

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir