Anasayfa » BOŞANMA HUKUKU » Nafaka miktarının artırılması konusunda TÜİK’in yayınladığı Yıllık ÜFE Oranı, artış tarihi olarak da “kararın kesinleştiği tarih” benimsenmektedir.

Nafaka miktarının artırılması konusunda TÜİK’in yayınladığı Yıllık ÜFE Oranı, artış tarihi olarak da “kararın kesinleştiği tarih” benimsenmektedir.

Nafaka miktarının artırılması konusunda TÜİK’in yayınladığı Yıllık ÜFE Oranı, artış tarihi olarak da “kararın kesinleştiği tarih” benimsenmektedir.

Boşanma Hukuku – Nafakanım Artırılması

  • ÖZET ;
  • Nafaka miktarının artırılması konusunda TÜİK’in yayınladığı Yıllık ÜFE Oranı, artış tarihi olarak da “kararın kesinleştiği tarih” benimsenmektedir.


Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2016/14315 K. 2017/2921

İLGİLİ;

➡️ Anlaşmalı boşanma davasından feragat, dava tarihinden önceki olayların affedildiği anlamına gelir mi?

➡️ Feragat edilen dava münhasıran TMK’nın 166/3. maddesine dayalı olarak açılmışsa, anlaşmalı boşanma davasından feragat, dava tarihinden önceki olayların affedildiği sonucunu doğurmaz.

➡️ O halde, taraflardan biri feragatle sonuçlanan anlaşmalı boşanma davasının dava tarihinden önceki vakıalara dayanarak herhangi bir boşanma sebebine dayalı olarak boşanma davası açabilir. Açılan davada anlaşmalı boşanma davasının dava tarihinden önceki vakıaların da kusur belirlemesinde dikkate alınması gerekir.Yargıtay 2. Hukuk Dairesi     2020/548 E.  ,  2020/1743 K.

➡️ Anlaşmalı boşanma protokolünde “Tarafların birbirlerinden başkaca maddi ve manevi tazminat talepleri bulunmamaktadır.” şeklindeki ifade boşanmanın fer’i niteliğindeki alacaklar için geçerli olup sonradan mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklı talepte bulunulmasına engel midir? Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2019/8-335E, 2022/850K, 07.06.2022T.

➡️ Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği

➡️ Anlaşmalı Boşanma Protokol Örneği

➡️ Boşanma protokolünde kararlaştırılan iştirak nafakasının her yıl %20 oranında artırılmasına ilişkin maddeye rağmen nafaka artış oranı mahkemece değiştirilebilir mi?

➡️ Anlaşmalı boşanma davasından feragat, dava tarihinden önceki olayların affedildiği sonucunu doğurmaz.

➡️ Anlaşmalı boşanma davasında müşterek çocuk için nafaka istenmemiş olması daha sonra iştirak nafakası talep etmeye engel teşkil eder mi?

➡️ Taraf vekillerince imzalanmış anlaşma protokolü esas alınarak taraflar dinlenmeden anlaşmalı boşanma kararı verilmesi bozma sebebidir.

➡️ Anlaşmalı boşanma protokolünde, tarafların her ne suretle olursa olsun nafaka talebinde bulunamayacaklarının kararlaştırılması –  Daha sonra iştirak nafakası talep etmeye engel teşkil etmeyeceği…

  • Kadın erkeğe oranla daha fazla maaş alıyor olsa da kadın lehine tedbir nafakasına hükmedilebileceğine ilişkin Hukuk Genel Kurulu kararı
  • Hukuk Gnel Kurulu’nun 2017/2287 E.  ,  2019/627 K.; eşlerin ekonomik güçlerinin birbirine yakın olması durumu söz konusu ise bu durumda geçici tedbir nafakası verme zorunluluğunun ortadan kalkacağı söylenebilir.” dediği, geçici tedbir nafakası verme zorunluluğunun ortadan  kalkacağına dair kararı da bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir