Anasayfa » ARABULUCULUK » Kira Bedelinin Ödenmemesi – İhtar – İcra Takibi – Tahliye Davası – Arabuluculuk.

Kira Bedelinin Ödenmemesi – İhtar – İcra Takibi – Tahliye Davası – Arabuluculuk.

Kira Bedelinin Ödenmemesi – İhtar – İcra Takibi – Tahliye Davası – Arabuluculuk

  • Kira İlişkisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Kiralanan taşınmazların 2004 sayılı Kanuna göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç olmak üzere, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda Arabuluculuk 01.09.2023 Tarihi İtibariyle Zorunlu Hale Gelmişti.
  • Kira Bedelinin Ödenmemesi halinde uyuşmazlığın arabuluculuğa tabi olup olmadığı konusu ilk işlemin nasıl başlatıldığına göre değişiklik göstermektedir.
  • Örnek 13 ödeme emri ile 30 günlük ödeme süresi kira parasına ilişkin olup icra dosyasından kaynaklı feriler tahliye konusu olamaz. Bu nedenle 30 gün içinde sadece kira parasının ödenmesi halinde tahliye kararı verilemez.
  • TBK 315. Madde gereğince icra yapılmaz ihtar çekilirse, 30 gün sonra dava Sulh Hukukta açılacağından uyuşmazlık arabulucuya tabi olacaktır. İcra yapılması halinde, 30 güniçinde kira borcu ödenmezse icra Hukuk Mahkemesine tahliye davası açılması halinde uyuşmazlık arabulucuya tabi olmayacaktır.

 

İLGİLİ;

➡️ İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

➡️ Kiracının Tahliyesi Dava Dilekçe Örneği-Kira Borcunun Ödenmemesi Sebebiyle

➡️ Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye İcra Emrine İtiraz Dilekçe Örneği

➡️ Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye Davası Cevap Dilekçesi Örneği

➡️ Tahliye taahhüdünde, tahliye tarihi açık bir şekilde belirtilmemişse tahliye taahhüdünün varlığından bahsedilemez.

➡️ Kiracının Tahliyesi Nasıl Yapılır?

➡️ Kiralayan kira sözleşmesinde belirlenen kira artış oranından daha fazla zam yapabilir mi?

➡️ İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI YARGITAY KARARLARI

➡️ Tahliye taahhüdüne dayalı icra takiplerinde, dayanak tahliye taahhüdünün adi yazılı olması halinde imzaya ve tarihe açıkça itiraz edilmesi gerekir.

➡️ Davacı, oğlunun konut ihtiyacı nedeniyle tahliye davası açmıştır. Davacının ve ihtiyaçlının eşinin, kirada bulunan, konut niteliğinde taşınmazları bulunması dava konusu taşınmazın ihtiyaç nedeniyle  tahliyesinin istenilmesine engel değildir.

➡️ Türk Borçlar Kanun’unun 347. maddesinde ise “Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimdebulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez…..” düzenlemesi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir