Gündem
Anasayfa » CEZA HUKUKU » Yaralama suçunda diş kırığı kemik kırığı olarak değerlendirilmez.

Yaralama suçunda diş kırığı kemik kırığı olarak değerlendirilmez.

  • ÖZET :
  • Adli Tıp uygulamalarına ve Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre; diş kırığının kemik kırığı olarak değerlendirilemeyeceği gözetilmeksizin, sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nin 86/1. maddesi uyarınca belirlenen cezadan 5237 sayılı TCK’nin 87/3. maddesi gereğince artırım yapılması suretiyle fazla ceza tayini,

Karar İçeriği

Yargıtay (Kapatılan)3. Ceza Dairesi         

2020/14591 E.  ,  2020/17894 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Basit Yaralama
HÜKÜM : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Yerinde görülmeyen diğer temyiz sebeplerinin reddine, ancak;
1) Adli Tıp uygulamalarına ve Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre; diş kırığının kemik kırığı olarak değerlendirilemeyeceği gözetilmeksizin, sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nin 86/1. maddesi uyarınca belirlenen cezadan 5237 sayılı TCK’nin 87/3. maddesi gereğince artırım yapılması suretiyle fazla ceza tayini,
2) Sanık hakkında TCK’nin 86/2-3-a maddelerinden cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı, mahkemece yapılan yargılama sonucunda sanığın eyleminin TCK’nin 86/1. maddesi kapsamında kaldığı kabul edilerek sanığa ek savunma hakkı da verilmek suretiyle TCK’nin 86/1. maddesinden temel ceza tayin edildiği halde, uygulama maddesi olarak TCK’nin 86/2. maddesinin gösterilmiş olması,
3) Olayda ilk haksız hareketin hangi taraftan geldiği hususunda tarafların farklı beyanlarda bulunması karşısında, ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığının şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit edilemediği, mahkemenin de kabulünün bu yönde olduğu, CGK’nın 22.10.2002 tarih, 2002/4-238 Esas ve 2002/367 sayılı kararı gereğince şüpheli kalan bu husus nedeniyle sanık lehine 5237 sayılı TCK’nin 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükümlerinin asgari (1/4) oranda uygulanması gerektiği gözetilmeyerek, (1/2) indirim uygulanmak suretiyle sanığa eksik ceza tayini,
4) Sanık hakkında hüküm kurulurken, TCK’nin 86/1 ve 86/3-a maddelerinden belirlenen 1 yıl 6 ay hapis cezası üzerinden, TCK’nin 87/3.maddesi uyarınca (1/12) oranında arttırım yapıldığında cezanın “1 yıl 7 ay 15 gün hapis” yerine “1 yıl 4 ay hapis” olarak hatalı hesaplanması, bu ceza üzerinden TCK’nin 29 ve 62. maddelerinden indirim yapıldıktan sonra sonuç cezanın “8 ay 3 gün hapis” yerine “6 ay 25 gün hapis” cezasına hükmedilmesi, hapis cezasının ise TCK’nin 50/1-a maddesi uyarınca para cezasına çevrilmesi sonucunda ise sonuç cezanın 4.860- TL adli para cezası yerine 4.100-TL adli para cezası olarak belirlenmesi suretiyle sanık hakkında eksik ceza tayini,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden 6723 sayılı Kanun’un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, CMUK’un 326/son maddesi gereğince sanığın sonuç ceza miktarı açısından kazanılmış hakkının dikkate alınmasına, 02.12.2020 gününde oy birliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir