Gündem
Anasayfa » CEZA HUKUKU » Duruşmalardan bağışık tutulma yönünde istemi bulunmayan sanığın, duruşmada hazır edilmeksizin hakkında mahkumiyet hükmü kurulması adil yargılanma hakkının ihlalidir.

Duruşmalardan bağışık tutulma yönünde istemi bulunmayan sanığın, duruşmada hazır edilmeksizin hakkında mahkumiyet hükmü kurulması adil yargılanma hakkının ihlalidir.

  • ÖZET :

Duruşmalardan bağışık tutulma yönünde istemi bulunmayan sanığın, son celseye getirtilmeden ya da SEGBİS sistemi aracılığıyla duruşmada hazır edilmeksizin hakkında mahkumiyet hükmü kurulması suretiyle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (Ludi/İsviçre, B. No: 12433/86, 15/06/1992 P. 49/50; Artico/İtalya, B. No: 6694/74, 13/5/1980 P. 33; Sejdovic/İtalya, B. No: 56581/00, 1/3/2006 P. 81) kararlarında belirtildiği üzere savunma hakkı kısıtlanarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin “Adil yargılanma hakkı” başlıklı 6. maddesine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Hak arama hürriyeti” başlıklı 36. maddesi ile 5271 sayılı CMK’nin 193 ve 196. maddelerine muhalefet edilmesi,
Bozmayı gerektirmiş,

Karar İçeriği

Yargıtay 3. Ceza Dairesi        

 2020/1754 E.  ,  2020/4996 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Kasten yaralama
HÜKÜM : Mahkumiyet

Dairemizin 12.09.2017 tarih ve 2017/84 Esas – 2017/10500 Karar sayılı onama ilamına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 02.02.2020 tarih KD-2020/200 sayılı itiraznamesi ile;
Duruşmalara katılmak istediğini beyan eden ve karar tarihinde başka suçtan aynı yer ceza infaz kurumunda bulunduğu anlaşılan sanığın, duruşmalara getirtilmeden ya da SEGBİS ortamında dinlenmeden yokluğunda yargılama yapılarak hüküm kurulması suretiyle 5271 sayılı CMK’nin 194. ve 196/1. maddelerine aykırı davranılarak sanığın savunma hakkının kısıtlanması sebebiyle anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşılmakla,
Gereği görüşülüp düşünüldü:
1) Yerinde görülen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının KABULÜNE,
2) Dairemizin 12.09.2017 tarih ve 2017/84 Esas – 2017/10500 Karar sayılı, sanık hakkında kasten yaralama suçundan verilen mahkumiyet hükmünün onanmasına dair kararın KALDIRILMASINA,
UYAP kayıtlarına göre mahkumiyet kararının verildiği 30.09.2014 tarihli oturumda aynı yargı çevresindeki Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda başka suçtan hükümlü olduğu anlaşılan ve duruşmalardan bağışık tutulma yönünde istemi bulunmayan sanığın, son celseye getirtilmeden ya da SEGBİS sistemi aracılığıyla duruşmada hazır edilmeksizin hakkında mahkumiyet hükmü kurulması suretiyle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (Ludi/İsviçre, B. No: 12433/86, 15/06/1992 P. 49/50; Artico/İtalya, B. No: 6694/74, 13/5/1980 P. 33; Sejdovic/İtalya, B. No: 56581/00, 1/3/2006 P. 81) kararlarında belirtildiği üzere savunma hakkı kısıtlanarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin “Adil yargılanma hakkı” başlıklı 6. maddesine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Hak arama hürriyeti” başlıklı 36. maddesi ile 5271 sayılı CMK’nin 193 ve 196. maddelerine muhalefet edilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu nedenle 6723 sayılı Kanun’un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 12.03.2020 gününde oy birliğiyle karar verild

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir