………………. SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

Dosya No : 2020/……..Es.

Vasi : …………

Vekili : Av. …………

Kısıtlı  : ………………

Konu : 03.02.2021 tarihli ara karara ilişkin beyanlarımızın sunulmasıdır.

Açıklamalar :

 

Yukarıda esas ve karar sayıları belirtilen sayın mahkemeniz dosyasının 03.02.2021 tarihli ara kararı doğrultusunda, müvekkilimizin maliki olduğu …………… ilinde bulunan taşınmazların mülkiyetinin el birliği mülkiyetinden paylı mülkiyete çevrilmesi için ……….. Tapu Müdürlüğünden 09.03.2021 tarihine randevu alındığını 05.03.2021 tarihli dilekçemiz ile bildirilmiştir. Randevu tarihinde tapu Müdürlüğü’nde hazır bulunan müvekkile karar tarihinin 03.02.2021 olduğu, kararda bir aylık süre verildiği ve randevu tarihi olan 09.03.2021 tarihi itibari ile sürenin dolduğu gerekçe gösterilerek Tapu Müdürlüğü memurlarınca işlem yapılmamıştır.

Her ne kadar tarafımıza verilen bir aylık kesin sürenin karar tarihi 03.02.2021 ise de ilgili karar vekil olarak tarafımıza 08.03.2021 tarihinde, müvekkile ise 25.02.2021 tarihinde tebliğ edilmiştir. Tebliğ tarihinden itibaren süresi içerisinde randevu almak için tapu müdürlüğüne başvurulmuşsa da………………. Tapu Müdürlüğü aracılığıyla işlemi gerçekleştirecek olan…………. Tapu Müdürlüğünün sürenin dolduğundan bahisle işlemi yapmaması müvekkilin hak kaybına uğramasına sebebiyet vermiştir. Bu nedenle Sayın Mahkemenizce 03.02.2021 tarihli ara karar ile müvekkilimizin maliki olduğu ………… ilinde bulunan taşınmazların mülkiyetinin el birliği mülkiyetinden paylı mülkiyete çevrilmesi için verilen 1 aylık kesin sürenin uzatılarak tarafımıza 3 ay süre verilmesini talep etme mecburiyetimiz doğmuştur.

Sonuç Ve İstem:

İzah edilen nedenler doğrultusunda Sayın Mahkemenizin 03.02.2021 tarihli ara kararı ile müvekkilimizin maliki olduğu …………….. ilinde bulunan taşınmazların mülkiyetinin el birliği mülkiyetinden paylı mülkiyete çevrilmesi için verilen 1 aylık kesin sürenin uzatılarak bu yönde tarafımıza 3 ay süre verilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz.11.03.2021

 

Vasi …………….

Vekili

 Av. …………..

(Bu döküman e-imzalıdır)

 

Bir Cevap Yazın