Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » Eser sözleşmesinden kaynaklı alacak davaları adli tatile tabi olup bu davalarda adli tatilde istinaf ve temyiz süreleri işlemez.

Eser sözleşmesinden kaynaklı alacak davaları adli tatile tabi olup bu davalarda adli tatilde istinaf ve temyiz süreleri işlemez.

➡️ Adli Tatilde Görülen Dava ve İşler-HMH 103. Madde

➡️ Anlaşmalı boşanma davası adli tatilde görülebilir mi?

➡️ İcra Hukuk Mahkemesinde açılan davalar adli tatilde de görülebildiğinden temyiz süresi adli tatil içinde işlemeye devam eder.

➡️ İşverenin açtığı alacak davasının HMK’nun 103. maddesinde sayılan adli tatilde görülecek dava ve işlerden olmadığı…

➡️ Adli tatil süresi içerisinde yapılan tebliğ geçerli olup, tebliğin adli tatilde yapılması halinde süreler işlemez ve temyiz süresi adli tatilin bittiği günden itibaren başlar.

  • ÖZET:
  • ➡️ HMK’nın “Sürelerin bitimi” başlıklı 92/2. maddesinde süre; hafta, ay ve yıl olarak belirlenmiş ise başladığı güne son hafta, ay ve yıl içindeki karşılık gelen günün tatil saatinde biter hükmü yer almaktadır. HMK’nın 102. maddesi uyarınca yeni adli yılın başladığı gün 01.09.2017 tarihi olup, Cuma gününe rastgelmektedir. Bu tarihe bir hafta eklendiğinde o haftaya tekabül eden gün Cuma günü olacağından kanunen temyiz süresi 08.09.2017 tarihinde dolacaktır” şeklinde gerekçeye yer verilmiştir.
  • ➡️ Somut olayda, bölge adliye mahkemesi kararı davacı vekiline 13.08.2018 tarihinde tebliğ edilmiş, istinaf süresinin adli tatil süresi içerisinde sona erdiğinden bir hafta uzamış sayılacağı (HMK m. 104), HGK kararına göre adli yılın başladığı 01.09.2018 tarihinden itibaren istinaf talep etme süresinin bir hafta uzacayacağı ve bu hale göre istinaf talep etme süresinin son günü 08.09.2018 tarihi olup, bu günün Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle, HMK’nın 93. maddesi gereği sürenin son gününün resmî tatil gününe rastlaması hâlinde, süre tatili takip eden ilk iş günü çalışma saati sonunda biteceği anlaşıldığından davacı vekilinin 10.09.2018 tarihli istinaf başvurusunun süresinde olduğunun kabulü gerekmektedir.

Karar İçeriği

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi        

2021/4412 E.  ,  2021/1982 K.


“İçtihat Metni”

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ:… Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi

KARAR-
Davacı, eser sözleşmesinden kaynaklı alacak isteminde bulunmuş, davalı davanın reddini savunmuş, ilk derece mahkemesince davanın reddine dair verilen karara karşı davacı vekilinin yaptığı istinaf başvurusunu inceleyen …Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi’nce istinaf başvurusunun süresinden sonra olduğundan bahisle usulden reddine karar verilmiş, davacı vekilinin temyiz istemi sonucu Dairemiz’in 22.01.2021 tarih ve 2021/179 esas – 2021/156 karar sayılı ilamıyla kararın onanmasına karar verilmiştir. Davacı vekili, 12.04.2021 tarihli maddi hata dilekçesi ile Dairemiz ilamındaki maddi hatanın düzeltilmesini istemiştir.6100 sayılı HMK’nın 104. maddesinde, adli tatile tabi olan dava ve işlerde, HMK’nın tayin ettiği sürelerin bitmesi adli tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29.11.2017 tarih 2017/20-2873 esas-2017/1449 karar sayılı kararında;”… HMK’nın “Sürelerin bitimi” başlıklı 92/2. maddesinde süre; hafta, ay ve yıl olarak belirlenmiş ise başladığı güne son hafta, ay ve yıl içindeki karşılık gelen günün tatil saatinde biter hükmü yer almaktadır. HMK’nın 102. maddesi uyarınca yeni adli yılın başladığı gün 01.09.2017 tarihi olup, Cuma gününe rastgelmektedir. Bu tarihe bir hafta eklendiğinde o haftaya tekabül eden gün Cuma günü olacağından kanunen temyiz süresi 08.09.2017 tarihinde dolacaktır” şeklinde gerekçeye yer verilmiştir.Somut olayda, bölge adliye mahkemesi kararı davacı vekiline 13.08.2018 tarihinde tebliğ edilmiş, istinaf süresinin adli tatil süresi içerisinde sona erdiğinden bir hafta uzamış sayılacağı (HMK m. 104), HGK kararına göre adli yılın başladığı 01.09.2018 tarihinden itibaren istinaf talep etme süresinin bir hafta uzacayacağı ve bu hale göre istinaf talep etme süresinin son günü 08.09.2018 tarihi olup, bu günün Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle, HMK’nın 93. maddesi gereği sürenin son gününün resmî tatil gününe rastlaması hâlinde, süre tatili takip eden ilk iş günü çalışma saati sonunda biteceği anlaşıldığından davacı vekilinin 10.09.2018 tarihli istinaf başvurusunun süresinde olduğunun kabulü gerekmektedir.Hâl böyle olunca davacı vekilinin istinaf başvurusunun süresinden sonra olduğundan bahisle usulden reddine dair … Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi’nin 02.12.2020 tarih ve 2018/1613 esas ve 2020/1224 karar sayılı kararının ve bu karara yönelik Dairemiz’in 22.01.2021 tarihli onama ilamının hatalı olduğu anlaşıldığından Dairemiz’in 22.01.2021 tarihli 2021/179 esas – 2021/156 karar sayılı onama kararının kaldırılmasına,
istinaf başvurusunun usulden süreden reddine dair bölge adliye mahkemesi kararının bozulmasına, davacının istinaf taleplerinin incelemesi amacıyla dosyanın bölge adliye mahkemesine gönderilmesine karar vermek gerekmiştir.SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin maddi hata isteminin kabulü ile Daremiz’in 22.01.2021 tarihli 2021/179 esas – 2021/156 karar sayılı onama kararının kaldırılmasına, … Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi’nin 02.12.2020 tarih ve 2018/1613 esas ve 2020/1224 karar sayılı istinaf başvurusunun usulden reddine dair kararının BOZULMASINA, istinaf incelemesi yapılması için dosyanın … Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesine gönderilmesine, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 27.04.2021 tarihinde kesin olarak oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir