➡️ Adli Tatilde Görülecek Dava ve İşler-HMH 103. Madde

➡️ İcra Hukuk Mahkemesinde açılan davalar adli tatilde de görülebildiğinden temyiz süresi adli tatil içinde işlemeye devam eder.

➡️ İşverenin açtığı alacak davasının HMK'nun 103. maddesinde sayılan adli tatilde görülecek dava ve işlerden olmadığı...
  • ÖZET;
  • ➡️ Adli tatil süresi içerisinde yapılan tebliğ işleri geçerli olup, 5271 sayılı CMK’nin 331. maddesi ve 14.02.1934 gün 47/1 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince, karar tebliğinin adli tatil içerisinde yapılması halinde sürelerin işlemeyeceği ve temyiz süresinin adli tatilin bittiği günden itibaren başlayacağı…

Karar İçeriği

Yargıtay 11. Ceza Dairesi         

2021/33359 E.  ,  2021/12007 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Dolandırıcılık

Adli tatil süresi içerisinde yapılan tebliğ işleri geçerli olup, 5271 sayılı CMK’nin 331. maddesi ve 14.02.1934 gün 47/1 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince, karar tebliğinin adli tatil içerisinde yapılması halinde sürelerin işlemeyeceği ve temyiz süresinin adli tatilin bittiği günden itibaren başlayacağı gözetildiğinde, sanık müdafisinin temyiz isteminin süresinde olduğu kabul edilerek yapılan incelemede;
Sanığa yüklenen dolandırıcılık suçu nedeniyle, hükümden sonra 02.12.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun’un 34.maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nin 253. ve 254. madde fıkraları gereğince uzlaştırma işlemleri için gereği yapılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafisinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, diğer yönleri incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 09.12.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi

Bir Cevap Yazın