Gündem
Anasayfa » CEZA HUKUKU » Doktorların Yüz Karası Sözü Hakaret midir?

Doktorların Yüz Karası Sözü Hakaret midir?

Doktorların Yüz KarasıHakaret

Doktorların Yüz Karası Sözü Hakaret midir?

  • ÖZET ;
  • Sanığın rahatsızlığının, doktor olan şikâyetçinin uyguladığı tedavi sonucu iyileşmemesi üzerine şikâyet amaçlı İçişleri Bakanlığı’na yazdığı dilekçe içeriğinde “Bana yapılanı asla yapanın yanına bırakmam… Bugünden itibaren doktorun anlayacağı dilden konuşmaya onu da bülbül gibi konuşturmaya karar verdim…. Ben bu kötünün hakkından tek başıma gelmeyi de bilirim… Onu benden saklandığı …nin yedi kat dibine de kaçsa çıkarıp, yaptıklarının hesabını sormazsam onun kadar aciz ve namerdim… O insanların ve doktorların yüz karası…” sözleriyle kamu görevi yapan şikâyetçiye yönelik hakaret ve tehditte bulunduğu, Yerel Mahkemece kabul olunmuştur.

A. Tehdit Suçundan Kurulan Hüküm Yönünden

  • Hükmün tür ve miktarı itibarıyla 14.04.2011 tarihinde yürürlüğe giren 31.03.2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanun’un 26 ncı maddesi ile 5320 sayılı Kanun’a eklenen geçici 2 nci maddesi uyarınca kesin nitelikte bulunduğu anlaşılmakla, sanığın temyiz isteğinin reddine karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

B. Hakaret Suçundan Kurulan Hüküm Yönünden

  • Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir.
  • Olay günü sanığın yazdığı dilekçe içeriğinde yer alan “Bana yapılanı asla yapanın yanına bırakmam… Bugünden itibaren doktorun anlayacağı dilden konuşmaya onu da bülbül gibi konuşturmaya karar verdim…. Ben bu kötünün hakkından tek başıma gelmeyi de bilirim… Onu benden saklandığı …nin yedi kat dibine de kaçsa çıkarıp, yaptıklarının hesabını sormazsam onun kadar aciz ve namerdim… O insanların ve doktorların yüz karası…” şeklindeki ağır eleştiri niteliğindeki sözlerinin, mutabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden yetersiz gerekçeyle sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi,
  • Nedeniyle hukuka aykırılık görülmüştür.
  • A. Tehdit Suçundan Kurulan Hüküm Yönünden
  • Gerekçe bölümünde (A) bendinde açıklanan nedenle Yerel Mahkemenin kararına yönelik sanığın temyiz isteminin, 1412 sayılı Kanun’un 317 nci maddesi gereği, Tebliğname’ye uygun olarak, oy birliğiyle REDDİNE,
  • B. Hakaret Suçundan Kurulan Hüküm Yönünden
  • Gerekçe bölümünün (B) bendinde açıklanan nedenle Yerel Mahkemenin kararına yönelik sanığın temyiz isteği yerinde görüldüğünden hükmün, 1412 sayılı Kanun’un 321 inci maddesi gereği, Tebliğname’ye uygun olarak, oy birliğiyle BOZULMASINA,

İLGİLİ;

➡️ Hakaret Suçu ve Cezası Nedir?

➡️ Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

➡️ 

➡️ Yargıtay Kararlarında Hakaret Olarak Kabul Edilmeyen Sözler Hangileridir?

➡️ Yargıtay Kararlarında Hakaret Olarak Değerlendirilen Sözler Hangileridir?

➡️ Aç Avukat Sözü Hakaret midir?      (Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2021/11221 E.  ,  2023/17767 K.)

➡️ Aç köpek sözü hakaret midir?

➡️ Yavşak sözü hakaret midir?

➡️ Sürtük sözü hakaret midir?

➡️ Salak Sözü Hakaret midir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir