Öne Çıkanlar
Anasayfa » CEZA HUKUKU » Yargıtay; başkasının kimlik kartı ile ameliyat olan sanığın zorunluluk hali kapsamında kaldığı gerekçesi ile beraatine karar verilmelidir.

Yargıtay; başkasının kimlik kartı ile ameliyat olan sanığın zorunluluk hali kapsamında kaldığı gerekçesi ile beraatine karar verilmelidir.

ÖZET:

  • Sanığın, hemoroid rahatsızlığı olduğu, bu rahatsızlığı nedeniyle akrabası olan ve hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verilen sanık …’ın nüfus cüzdanını alarak … Hastanesine gittiği, burada görevli olan ve haklarında beraat kararı verilen sanıklar N… ve …’ın da yardımları ile hastanenin genel cerrahi polikliniğine giriş kaydını yaptırdıktan sonra doktor tarafından muayene edilerek aynı gün ameliyat olması neticesinde, 1,178,60 TL tutarındaki tedavi masrafının katılan kurum tarafından karşılandığı ve bu şekilde sanıkların, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek katılan kurumu zarara uğrattıklarının iddia edildiği somut olayda; sanık savunmaları, hastane ve SGK cevabi yazıları ve diğer deliller doğrultusunda sanığın atılı suça ilişkin eyleminin zorunluluk hali kapsamında kaldığı gerekçesine dayanan mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Karar İçeriği

Yargıtay 15. Ceza Dairesi

2017/17512 E. , 2020/4180 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık
HÜKÜM : TCK’nın 5/2 maddesi gereğince ceza tertibine yer olmadığı

Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından sanığın mahkumiyetine ilişkin hükümler sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanığın, hemoroid rahatsızlığı olduğu, bu rahatsızlığı nedeniyle akrabası olan ve hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verilen sanık …’ın nüfus cüzdanını alarak … Hastanesine gittiği, burada görevli olan ve haklarında beraat kararı verilen sanıklar N… ve …’ın da yardımları ile hastanenin genel cerrahi polikliniğine giriş kaydını yaptırdıktan sonra doktor tarafından muayene edilerek aynı gün ameliyat olması neticesinde, 1,178,60 TL tutarındaki tedavi masrafının katılan kurum tarafından karşılandığı ve bu şekilde sanıkların, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek katılan kurumu zarara uğrattıklarının iddia edildiği somut olayda; sanık savunmaları, hastane ve SGK cevabi yazıları ve diğer deliller doğrultusunda sanığın atılı suça ilişkin eyleminin zorunluluk hali kapsamında kaldığı gerekçesine dayanan mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; katılan vekilinin eksik araştırma ile hüküm kurulduğuna yönelik yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA, 02/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir