Gündem
Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » Alıcının satın aldığı   aracın sigorta kayıtlarını, inceleme ve TRAMER kaydına bakma yükümlülüğü var mıdır?

Alıcının satın aldığı   aracın sigorta kayıtlarını, inceleme ve TRAMER kaydına bakma yükümlülüğü var mıdır?

  • ÖZET:
  • Davacının, satın aldığı araçla ilgili olarak Trafik Şube Müdürlüğü’nce tutulan kayıtları, aracın sigorta kayıtlarını, …kayıtlarını inceleme ve TRAMER’e SMS atarak bilgi edinme yükümlülüğü yoktur.
  • Serviste aracın sağ farının değiştiği ve tamponun boyalı olduğunu, sol ön çamurluk ve farın değiştiğini, sol arka cant ve travest ve sol çamurluğun değiştiği ve boyalı olduğunu, sağ arka tamponun boyalı olduğu ve değişmiş olduğunu, sol arka stop lambalarının değişmiş olduğunu, sağ arka çamurluğun boyalı olduğunu, aracın fren sisteminin bozuk olduğunu, aracın motorunun oldukça yüksek çalıştığı…gerekçesi ile
  • Türk Borçlar Kanununun 223. maddesi hükmüne göre; alıcı, devraldığı satılanın durumunu işlerin olağan akışına göre imkân bulunur bulunmaz gözden geçirmek ve satılanda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse, bunu uygun bir süre içinde ona bildirmek zorundadır. Alıcı gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, satılanı kabul etmiş sayılır. Ancak, satılanda olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak bir ayıp bulunması hâlinde, bu hüküm uygulanmaz. Bu tür bir ayıbın bulunduğu sonradan anlaşılırsa, hemen satıcıya bildirilmelidir; bildirilmezse satılan bu ayıpla birlikte kabul edilmiş sayılır.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi         

2017/7484 E.  ,  2019/12794 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR

Davacı, …’da bulunan …’den 01 B 4096 plaka sayılı 2009 model … marka otomobili beğenip araç bedeli olarak 20.500,00-TL’yi ödemek suretiyle … 13. Noterliği’nin 09401 yevmiye numaralı araç satış sözleşmesi ile satın aldığını, aracı satın alırken davalı tarafından sadece arka sağ çamurlukta boya olduğunun beyan edildiğini, aracı daha sonra …’da bulunan DAIHATSU genel servisine götürdüğünü, serviste aracın sağ farının değiştiği ve tamponun boyalı olduğunu, sol ön çamurluk ve farın değiştiğini, sol arka cant ve travest ve sol çamurluğun değiştiği ve boyalı olduğunu, sağ arka tamponun boyalı olduğu ve değişmiş olduğunu, sol arka stop lambalarının değişmiş olduğunu, sağ arka çamurluğun boyalı olduğunu, aracın fren sisteminin bozuk olduğunu, aracın motorunun oldukça yüksek çalıştığı yönünde bilgi verdiklerini ve anılan hasarın onarım bedeli olarak 4.000,00 TL talep ettiklerini, davalı şirkete güvendiği için … ilinden gelerek aracı satın aldığını, araçtaki ayıpların ortaya çıkması sonucunda ayıp miktarı olan 4.000,00 TL’nin iadesi için Tarsus 4. Noterliği’nin 14/05/2012 tarih ve 3743 yevmiye nosu ile ihtarname çektiğini, davalı tarafından taleplerinin red edildiğini, bu nedenle 01 B 4096 plaka sayılı aracın değerinin düşmesi nedeniyle değer kaybı olarak fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 4.000,00 TL’nin tarafına iadesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davacı tarafından iddia edilen ayıpların gizli ayıp olmadığını, …sisteminden dahi öğrenilebileceğini savunarak, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, malın ayıplı olmasından kaynaklanan ayıp oranında bedel indirimi talebine ilişkindir.
Türk Borçlar Kanununun 223. maddesi hükmüne göre; alıcı, devraldığı satılanın durumunu işlerin olağan akışına göre imkân bulunur bulunmaz gözden geçirmek ve satılanda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse, bunu uygun bir süre içinde ona bildirmek zorundadır. Alıcı gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, satılanı kabul etmiş sayılır. Ancak, satılanda olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak bir ayıp bulunması hâlinde, bu hüküm uygulanmaz. Bu tür bir ayıbın bulunduğu sonradan anlaşılırsa, hemen satıcıya bildirilmelidir; bildirilmezse satılan bu ayıpla birlikte kabul edilmiş sayılır.
Davacı, 27.03.2012 tarihinde noterden devraldığı aracı ayıpları öğrenir öğrenmez 14.05.2012 tarihli ihtarname ile davalıya bildirmiş ve sonrasında bunu ileri sürerek eldeki davayı açmıştır. Mahkemece, her ne kadar davacının aracı ortalama 2 yıl kullandığı, aracın 2. el araç olması, satın alım sırasında ekspertiz işlemi yapılmadığı, bu durumun davacının insiyatifinde olduğu, …kayıtlarında hasarın göründüğü, bu kayıtların sorgulamasının yapılabileceği, aracın gizli ayıp kapsamına girecek bir arızasının bulunmadığı gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiş ise de; davacının, satın aldığı araçla ilgili olarak Trafik Şube Müdürlüğü’nce tutulan kayıtları, aracın sigorta kayıtlarını, …kayıtlarını inceleme ve TRAMER’e SMS atarak bilgi edinme yükümlülüğü yoktur.
O halde mahkemece, taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine açık, davacının itirazlarını da kapsayacak şekilde, araçtaki ayıpların gizli veya açık ayıp olup olmadığı değerlendirilerek, konusunda uzman bilirkişiden rapor alınmak suretiyle sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde eksik inceleme ve yetersiz rapor ile hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Davacının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 18/12/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir