• ➡️ Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun; Adli tatil süresi başlıklı 102. maddesi,Adli tatil, her yıl yirmi Temmuzda başlar, otuz bir Ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar.”;
  • ➡️ Ceza Davalarında Adli Tatilin Sürelere Etkisi
  • Temyiz süresinin son günün adli tatile denk gelmesi halinde 5271 sayılı CMK’nin 331. maddesi gereğince temyiz süresi işlemez ve süre adli tatil bitiminden itibaren 3 gün uzar.
  • ➡️ Adli Ve İdari Yargıda Adli Tatilin Sürelere Etkisi
  • Adli ve İdari Yargıda süre adli tatil bitiminden itibaren 7 gün uzar.
  • Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.