Hagb Vekalet Ücreti

İLGİLİ;

➡️ HAGB Zamanaşımı Süresi

➡️ HAGB  Kararı Alan Kişi Memurluktan Çıkarılabilir mi?

➡️ HAGB kararı hukuk hakimini bağlar mı?

➡️ Avukat sanık adına hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediğine dair beyanda bulunabilir mi?

➡️ Sanığın yokluğunda verilen HAGB kararının mernis adresine doğrudan T.K’nun 21/2. maddesine göre tebliğ edilmesi halinde süresinin işlemeye başlar mı?

➡️ Hükmün Açıklamasının Geri Bırakılması Kararı Hukuk Hakimini Bağlar mı?

  • ÖZET:
  • Kendisini vekille temsil ettiren katılan kurum lehine karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 13. maddesi gereğince karar tarihi itibariyle 2.725,00 TL maktu vekalet ücretine hükmedilmesinin gerektiği, ancak mahkemenin 18/11/2011 tarihli ve 2010/272 Esas, 2011/1542 Karar sayılı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararında katılan lehine 825,00 TL vekalet ücretine hükmedildiğinden, bu miktarın mahsup edilerek, katılan lehine 1.900,00 TL maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
  • Bozmayı gerektirmiş…

Karar İçeriği

Yargıtay 2. Ceza Dairesi         

2020/582 E.  ,  2020/4488 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Çocuk Mahkemesi
SUÇ : Hırsızlık
HÜKÜM : Mahkumiyet

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Katılan vekilinin, sadece katılan kurum lehine vekalet ücreti verilmemesi yönünden hükmü temyiz ettiği belirlenerek yapılan temyiz incelemesinde;
Kendisini vekille temsil ettiren katılan kurum lehine karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 13. maddesi gereğince karar tarihi itibariyle 2.725,00 TL maktu vekalet ücretine hükmedilmesinin gerektiği, ancak mahkemenin 18/11/2011 tarihli ve 2010/272 Esas, 2011/1542 Karar sayılı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararında katılan lehine 825,00 TL vekalet ücretine hükmedildiğinden, bu miktarın mahsup edilerek, katılan lehine 1.900,00 TL maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün istem gibi BOZULMASINA, ancak bu aykırılığın 1412 sayılı CMUK’nın 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; “hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre 2.725,00 TL maktu vekalet ücretinden daha önce takdir edilen 825,00 TL vekalet ücretinin mahsup edildikten sonra kalan 1.900,00 TL vekalet ücretinin suça sürüklenen çocuktan alınarak katılana verilmesine” karar verilmek suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 11/03/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir