Gündem
Anasayfa » CEZA HUKUKU » Gürültüye neden olma suçu somut tehlike suçu olduğundan suçun oluşması için gürültüye maruz kalan kişinin sağlığının bozulması gerekmemekte olup kişinin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olunması yeterlidir.

Gürültüye neden olma suçu somut tehlike suçu olduğundan suçun oluşması için gürültüye maruz kalan kişinin sağlığının bozulması gerekmemekte olup kişinin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olunması yeterlidir.

  • ÖZET:
  • Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,
  • Gürültüye neden olma suçun oluşması için sanığın ilgili Kanunlarda belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olması yeterlidir.
  • TCK’nın 183. maddesindeki suç somut tehlike suçudur.
  • Suçun oluşması için gürültüye maruz kalan kişinin sağlığının bozulması gerekmez, gürültünün insan sağlığını tehlikeye düşürmeye elverişli olması yeterlidir.

Karar İçeriği

Yargıtay 4. Ceza Dairesi         

2020/29942 E.  ,  2021/11813 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Gürültüye neden olma
HÜKÜM : Beraat

KARAR
Yerel Mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,
Gürültüye neden olma suçun oluşması için sanığın ilgili Kanunlarda belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olması yeterlidir.
TCK’nın 183. maddesindeki suç somut tehlike suçudur. Suçun oluşması için gürültüye maruz kalan kişinin sağlığının bozulması gerekmez, gürültünün insan sağlığını tehlikeye düşürmeye elverişli olması yeterlidir.
Yukarıdaki açıklamalara göre somut olayda, somut tehlikenin oluştuğuna dair bilirkişi raporu karşısında, sanığın üzerine atılı suçtan mahkûmiyeti gerekirken yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve katılan … vekilinin temyiz nedenleri yerinde görülmekle, tebliğnamedeki isteme uygun olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 06/04/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir