Anasayfa » Gayr-ı Menkul Davaları » Yan parsel malikine önalım hakkı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yan parsel malikine önalım hakkı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yan parsel malikine önalım hakkı tanıyan 5403 sayılı kanuna 6537 sayılı kanunla eklenen 8/İ maddesinin 2. fıkrası, 4.11.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7255 sayılı Kanunun 20. madde hükmü ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Ayrıca 19. Madde ile Tarımsal arazilerin mülkiyetinin devri konusunda mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde anlaşmaları halinde, bu taşınmazların devri ile ilgili yapılacak işlemlere ilişkin harçlardan muaf olacaklarına dair düzenleme yapılmıştır.

7255 Sayılı Kanun

MADDE 19 – 5403 sayılı Kanunun 8/I maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Yeter gelirli tarımsal arazilerin mülkiyetinin devri konusunda anlaşmaları” ibaresi “Tarımsal arazilerin mülkiyetinin devri konusunda mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde anlaşmaları” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Tarım arazilerinde asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki payların paydaşlara aynen devri halinde paydaşlar, bu taşınmazların devri ile ilgili yapılacak işlemlere ilişkin harçlardan, bu işlemlerle ilgili düzenlenecek kâğıtlara ilişkin damga vergisinden ve tapu döner sermaye ücretlerinden muaftır.”


MADDE 20 – 5403 sayılı Kanunun 8/İ maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir