İlgili

             …………….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

                                                                 

 Tanıma ve Tenfiz

İsteyen Davacı     : …………………………..- T.C. Kimlik No:

                               Adr:

           

Vekili                   : Av. ………….

Davalı                  : ………….. T.C. Kimlik No: …………..

                                Adr: Mernis adresidir.

 

Dava Konusu        : ………….. Hukuk Mahkemesi Başkanlığı (Aile Mahkemesi) ‘nin ……………. tarih, ERE 2022/98 Esas sayılı boşanma kararının Türkiye’de tanıma ve tenfiz talebinin istem ve arzıdır.

 

Açıklamalar :   

     1-)Müvekkil ile davalı, ……………. tarihinde evlenmiştir. Tarafların bu evliliklerinden olma ……………… doğum tarihli ……….. isimli çocukları vardır.

     2-)Müvekkil Bayram ……….. ile davalı …………… İsviçre’nin Basel şehrinde bulunan Basel Kantonu Hukuk Mahkemesi(Aile Mahkemesi) ‘nin ……….. tarih, ERE 2022/98 Esas sayılı kararında “ Tarafların …………… Tarihinde Kelhasan’da(Türkiye) gerçekleştirdikleri evlilik yine tarafların karşılıklı anlaşmalarıyla iptal edilmektedir.” denilmiş ve tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Bu boşanma kararı …………. tarihinde kesinleşmiştir.

    3-)İsviçre’nin Basel şehrinde verilen ve kesinleşen boşanma kararının MÖHUK 50. Md vd. gereğince Türkiye’de hüküm ve sonuç doğurabilmesi için bu davayı açma mecburiyeti hasıl olmuştur.

Hukuksal Dayanaklar: MÖHUK, TMK ve ilgili yasal mevzuat.

Kanıtlar         :B…………..Kantonu Hukuk Mahkemesi(Aile Mahkemesi) ‘nin …………. tarih, ERE 2022/98 Esas sayılı kesinleşmiş – apostille vurulmuş ilamı ve Noterlikçe yapılmış onaylı tercümesi

Sonuç ve İstem           : Açıklanan nedenler, göz önüne alınacak ve oluşacak durumlar ışığında sübut bulacak davamızın kabulü ile;

……………. Kantonu Hukuk Mahkemesi(Aile Mahkemesi) ‘nin ……… tarih, ERE 2022/98 Esas sayılı ilamının Tanıma ve Tenfizine;

       Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.03.05.2022

                                                                                         Davacı Vekilleri                                                                                                                      Av. ………….

Ekler:                                                        

1)……………Kantonu Hukuk Mahkemesi(Aile Mahkemesi) ‘nin ………… tarih, ERE 2022/98 Esas sayılı kesinleşme ilamı ve onaylı tercümesi

2)Davalı için dilekçe fazlası            

3)Vekaletname  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir