➡️ Adli Tatilde Görülen Dava ve İşler-HMH 103. Madde

➡️ İcra Hukuk Mahkemesinde açılan davalar adli tatilde de görülebildiğinden temyiz süresi adli tatil içinde işlemeye devam eder.

➡️ İşverenin açtığı alacak davasının HMK’nun 103. maddesinde sayılan adli tatilde görülecek dava ve işlerden olmadığı…

➡️ Adli tatil süresi içerisinde yapılan tebliğ geçerli olup, tebliğin adli tatilde yapılması halinde süreler işlemez ve temyiz süresi adli tatilin bittiği günden itibaren başlar.

  • ÖZET;
  • ➡️ Sanığın üzerine atılı bulunan suçun 6831 sayılı Orman Kanununa aykırılık suçunu oluşturması ve 6831 sayılı Kanunun 83. maddesinde de orman suçlarının acele mevaddan olduğu şeklinde ki düzenleme nedeniyle, Orman Kanununa aykırılık suçlarından açılan davaların adli tatil içinde görüleceği, dolayısıyla da temyiz sürelerinin işlemeye devam edeceğinin anlaşılması karşısında, kararın sanık müdafiine 11.08.2016 tarihinde tebliğ edildiği ve sanık müdafiinin hükmü CMUK’nun 310/1. maddesinde öngörülen bir haftalık temyiz süresi geçtikten sonra 31.08.2016 tarihinde temyiz ettiği gözetileceği….

Karar İçeriği

Yargıtay 7. Ceza Dairesi        

 2021/17916 E.  ,  2021/17695 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : 6831 sayılı Kanuna muhalefet
HÜKÜM : Hükümlülük, erteleme, müsadere

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Sanığın üzerine atılı bulunan suçun 6831 sayılı Orman Kanununa aykırılık suçunu oluşturması ve 6831 sayılı Kanunun 83. maddesinde de orman suçlarının acele mevaddan olduğu şeklinde ki düzenleme nedeniyle, Orman Kanununa aykırılık suçlarından açılan davaların adli tatil içinde görüleceği, dolayısıyla da temyiz sürelerinin işlemeye devam edeceğinin anlaşılması karşısında, kararın sanık müdafiine 11.08.2016 tarihinde tebliğ edildiği ve sanık müdafiinin hükmü CMUK’nun 310/1. maddesinde öngörülen bir haftalık temyiz süresi geçtikten sonra 31.08.2016 tarihinde temyiz ettiği gözetilerek, temyiz inceleme talebinin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE, 20.12.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Karar İçeriği

Yargıtay 7. Ceza Dairesi         2021/12971 E.  ,  2021/13718 K.
“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : 6831 sayılı Yasaya muhalefet
HÜKÜM :Hükümlülük, müsadere

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Sanığın üzerine atılı bulunan suçun 6831 sayılı Orman Kanunu’na aykırılık suçunu oluşturması ve 6831 sayılı Kanunun 83. maddesinde orman suçlarının acele mevaddan olduğu şeklindeki düzenleme nedeniyle, Orman Kanunu’na aykırılık suçlarından açılan davaların adli tatil içinde görüleceği, dolayısıyla da temyiz sürelerinin işlemeye devam edeceğinin anlaşılması karşısında; sanığın 04/08/2020 tarihinde tebliğ olunan kararı, CMUK’nun 310/1. maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra 19.08.2020 tarihinde temyiz etmesi nedeniyle temyiz isteminin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nun 317. maddesi uyarınca istem gibi REDDİNE, 27.10.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir