SGK tarafından yayınlanan 2021/9 sayılı Genelge ile Kod-29 olarak adlandırılan işveren fesih kodu kaldırılmış ve yeni kodlar ihdas edilmiştir.

Bu değişiklik ne anlama geliyor?

İş davalarına etkisi olacak mıdır?

İşten ayrılış kodlarından Kod-29; “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle fesih” kodu çıkarılmış yerine 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve 50. Kodlar getirilmiştir.

Bu kodlar İş Kanunu 25. Maddenin ll fıkrasında düzenlenen işverenin haklı nedenle fesih nedenlerine karşılık gelmektedir.

Bu düzenleme ile işverenler haklı nedenle işten çıkarma durumunda bu maddelerinden birini belirtmek zorundadırlar.

Bu nedenlere dayalı olarak işten çıkarılan işçi de bu nedene göre dava açtığında işveren SGK’ ya işten çıkış bildirgesinde bildirdiği nedenle bağlı olacak ve fesih nedenini dsva aşamasında değiştiremeyecek, başka bir neden belirtemeyecektir.