Gündem
Anasayfa » KİRA HUKUKU » İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Açma Süresi Ne Kadar?

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Açma Süresi Ne Kadar?

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Açma Süresi Ne Kadar?

 • ➡️ İhtiyaç iddiasına dayalı olarak açılacak tahliye davalarının belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde bu kanunun 328. maddesinde fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açılması gerekir.
 • ➡️ TBK.’nun 353. maddesi uyarınca kiraya veren, daha önce veya en geç davanın açılması için öngörülen sürede dava açacağını kiracıya yazılı olarak bildirmişse dava, bildirimi takip eden uzayan bir kira yılı sonuna kadar açılabilir. Dava açma süresi kamu düzenine ilişkin olup, davalı ileri sürmese bile mahkemece kendiliğinden göz önünde bulundurulması gerekir.2017/6068 E.  ,  2019/3923 K.
 • İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İçin İhtarname Göndermek Zorunlu mudur?
 • Belirli Süreli Kira Sözleşmesinde;
 • Belirli süreli kira sözleşmelerinde ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açmak için kiracıya ihtarname gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır. Belirlenen sürenin bitiminden itibaren 1 ay içinde ihtarname göndermeden ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılabilir.
 • Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesinde;
 • Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açmak için kiracıya ihtarname gönderme zorunluluğu vardır. İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası açmak için fesih bildirim süresi olan 6 aylık surenin sona ermesinden itibaren en az üç ay öncesine kadar kiracıya ihtarname gönderilmesi gerekir.
 • İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası, İhtarname şartına uyulduğu takdirde 1 ay içinde açılmalıdır.

İLGİLİ;

➡️ İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

➡️ Kiracının Tahliyesi Dava Dilekçe Örneği-Kira Borcunun Ödenmemesi Sebebiyle

➡️ Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye İcra Emrine İtiraz Dilekçe Örneği

➡️ Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye Davası Cevap Dilekçesi Örneği

➡️ Tahliye taahhüdünde, tahliye tarihi açık bir şekilde belirtilmemişse tahliye taahhüdünün varlığından bahsedilemez.

➡️ Kiracının Tahliyesi Nasıl Yapılır?

➡️ Kiralayan kira sözleşmesinde belirlenen kira artış oranından daha fazla zam yapabilir mi?

➡️ İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI YARGITAY KARARLARI

➡️ Tahliye taahhüdüne dayalı icra takiplerinde, dayanak tahliye taahhüdünün adi yazılı olması halinde imzaya ve tarihe açıkça itiraz edilmesi gerekir.

➡️ Türk Borçlar Kanun’unun 347. maddesinde ise “Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye

 • ➡️ Kiraya veren kişinin, kendine, eşine, üstsoyuna yahut altsoyuna ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilere konut sağlama ihtiyacı hasıl olursa kiraya veren ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilir.
 • ➡️İhtiyaç iddiasına dayalı tahliye davalarında tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Devamlılık arzetmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp, bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir.(Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 2017/8919 E. , 2018/4322 K.)

Yeni Malik İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

 • ➡️ Konut ya da çatılı işyeri niteliğindeki bir taşınmazı iktisap eden kimse dilerse eski malik ile kiracı arasında yapılmış sözleşmeye dayanarak sözleşmenin sonunda bir ay içinde, dilerse TBK.’nun 351. maddesi uyarınca edinme günü de dahil olmak üzere edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla edinme tarihinden itibaren altı ay sonra ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilir.
 • ➡️Davanın altı ayın sonunda hemen açılması şart olmayıp sözleşme sonuna kadar açılması mümkündür. Ancak edinmeyi izleyen bir ay içerisinde bildirimin tebliği zorunlu olup bunun sonradan giderilmesi mümkün değildir. Açılacak davada tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın varlığının kanıtlanması gerekir.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Emsal Yargıtay Kararları


 • ➡️ İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Devamlılık arz etmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir.
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/1540 E.  ,  2021/878 K.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir