Gündem
Anasayfa » YAZILAR » SGK’dan Kıdem Tazminatı Alabilir Yazısı Alabilmenin Şartları Nelerdir?

SGK’dan Kıdem Tazminatı Alabilir Yazısı Alabilmenin Şartları Nelerdir?

 • 22.06.2013 tarih 2013-26 sayılı genelgenin 4. Maddesinde ;
 • 447 Sayılı Kanunun 45. Maddesiyle 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesinin birinci fıkrasına eklenen (5) numaralı bentle,
 • 506 Sayılı Kanunun 60. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bendlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya
 • aynı Kanunun Geçici 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi isteği ile işten ayrılmaları halinde, sigortalılara kıdem tazminatı ödeneceği belirtilmiştir.
 • 2013 yılında yapılan değişikliklerin uygulama zamanı gelmiş bulunmaktadır.
 • Yaş dışında diğer kanunda öngörüle (prim+ sigortalılık süresi) şartları taşıyan sigortalılar SGK’dan kıdem tazminatı alabilir yazısı alabilecektir.
 • Kıdem tazminatı alabilir yazısı için gerekli olan günlerin hesabında (3600,4500 vs.) sadece 4a kapsamında geçen süreler dikkate alınmaz.Son statünün 4a olması gerekse de 4b ve 4c statüsünde geçen süreler de hesaba dahil edilir.

Kıdem Tazminatı Alabilir Yazısı İçin;

 • İlk işe giriş tarihi: 08.09.1999 ve öncesi-3600 gün- 15 yıl sigortalılık.
 • İlk işe giriş tarihi: 08.09.1999-01.05.2008 arası 4500 gün-25 Yıl sigortalılık (Ya da sigortalılık şartı aranmaksızın 7000 gün prim)
 • İlk işe giriş tarihi: 01.05.2008-31.12.2008 arası 4600 gün
 • İlk işe giriş tarihi: 01.01.2009-31.12.2009 arası 4700 gün
 • İlk işe giriş tarihi: 01.01.2010-31.12.2010 arası 4800 gün
 • İlk işe giriş tarihi: 01.01.2011-31.12.2011 arası 4900 gün.
 • İlk işe giriş tarihi: 01.01.2012-31.12.2012 arası 5.000 gün
 • İlk işe giriş tarihi: 01.01.2013-31.12.2013 arası 5.100 gün
 • İlk işe giriş tarihi: 01.01.2014-31.12.2014 arası 5.200 gün
 • İlk işe giriş tarihi: 01.01.2015-31.12.2015 arası 5.300 gün
 • 01.01.2016 Sonrası 5400 gün.
Bu şartları taşıyanlar kıdem tazminatı alabilmek için son işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması şartı ile SGK'dan kıdem tazminatına esas yazı alarak işten ayrılabilir.
 • Kıdem Tazminatına esas yazının verilebilmesi için sigortalının müracaat tarihinde işten ayrılma koşulu aranmamaktadır.
 • 18 yaşın doldurulmasından önceki hizmetler, emeklilik açısından prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınmakta ancak bu hizmetler için gerekli hizmet süresinin hesabında dikkate alınmamaktadır.
 • İşçinin tek taraflı olarak istifa etmesinde sonra alacağı belgeyi vermesi halinde kıdem tazminatına hak kazanamaz.
 • İşten ayrılma halinde işçi işveren ile yeni bir sözleşme yaparak çalışmaya devam edebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir