Öne Çıkanlar
Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » İCRA GİDERİ OLMADIĞI HALDE BARO PULU ÜCRETİNİN GİDER OLARAK GÖSTERİLMESİ HALİNDE, BORÇLU TARAFINDAN VERİLEN TAAHHÜT GEÇERLİ DEĞİLDİR.

İCRA GİDERİ OLMADIĞI HALDE BARO PULU ÜCRETİNİN GİDER OLARAK GÖSTERİLMESİ HALİNDE, BORÇLU TARAFINDAN VERİLEN TAAHHÜT GEÇERLİ DEĞİLDİR.

  • ÖZET :
  • 2004 sayılı Kanun’un 340. maddesi gereğince taahhüdü ihlal suçunun oluşması için taahhüt tutanağında toplam borç miktarının, işleyen ve işleyecek faizin, vekalet ücreti, icra harç ve giderlerinin birlikte belirlenerek borçlunun taahhüdüne esas olan miktarın açıkça gösterilmesi gerekmesi karşısında, 12/06/2019 tarihinde alınan taahhütnamede, icra gideri olmadığı halde baro pulu ücretinin gider olarak gösterildiği, bu nedenle borçlu tarafından verilen taahhüt geçerli değildir.

Karar İçeriği

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

2021/923 E. , 2021/1901 K.

“İçtihat Metni”

Borçlunun ödeme şartını ihlâl suçundan sanık …’nin, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına ilişkin … 1. İcra Ceza Mahkemesinin 10/12/2019 tarihli ve 2019/1014 esas, 2019/1538 sayılı kararı aleyhine … Bakanlığı’nın 04/12/2020 gün ve 94660652-105-42-15668-2020-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 08/01/2021 gün ve KYB- 2020/113796 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.
Anılan ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre, 2004 sayılı Kanun’un 340. maddesi gereğince taahhüdü ihlal suçunun oluşması için taahhüt tutanağında toplam borç miktarının, işleyen ve işleyecek faizin, vekalet ücreti, icra harç ve giderlerinin birlikte belirlenerek borçlunun taahhüdüne esas olan miktarın açıkça gösterilmesi gerekmesi karşısında, 12/06/2019 tarihinde alınan taahhütnamede, icra gideri olmadığı halde baro pulu ücretinin gider olarak gösterildiği, bu nedenle borçlu tarafından verilen taahhüdün geçerli olmadığı anlaşılmakla, sanığın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraatine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden … 1. İcra Ceza Mahkemesinin 10/12/2019 tarihli ve 2019/1014 esas, 2019/1538 sayılı kararının CMK’nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında borçlunun ödeme şartını ihlâl eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsinin kaldırılmasına, bu eylemle ilgili olarak sanık hakkında tazyik hapsi infaz edilmekte ise salıverilmesine; 23/02/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir