SANAL HUKUK

Herkes İçin Adalet.

Yargıtay Kararları


Ceza Hukuku Yargıtay Kararları

#adil yargılanma hakkı #Adli Tatil #Adli tatilde görülen davalar #boşanma #boşanma davası #Ceza Hukuku Yazılar #Dava Dilekçe Örneği #Dilekçe Örnekleri #fazla çalışma #hakaret #hakaret suçu #Hakaret Suçu Yargıtay Kararları #HAKLI NEDENLE FESİH #icra #ispat yükü #itirazın iptali #itirazın iptali davası #kıdem tazminatı #manevi tazminat #Mirasın Reddi #nafaka #Tazminat #TCK madde 125 #tebligat #tüketici #usulsüz tebligat #vekalet ücreti #yargıtay #zamanaşımı #ıslah AVUKAT belirsiz alacak davası CEZA HUKUKU GÜNCEL HAGB HMK hukuk KİRA SÖZLEŞMESİ TEBLİGAT HUKUKU Tüketici Hukuku yargıtay kararı YAZILAR ÖRNEK DİLEKÇELER İCRA HUKUKU İŞ HUKUKU

Yargıtay Kararları İçin Tıklayınız


Boşanma Hukuku Yargıtay Kararları


Fazla çalışmanın yazılı belge ile değil tanık beyanları ile kanıtlanması- Karineye dayalı indirim oranının %60 olarak belirlenmesi.

Fazla çalışma olgusu yazılı belge ile değil tanık beyanları ile kanıtlanması- karineye dayalı indirim oranının %60 olarak belirlenmesi Yargıtay’ın istikrar kazanmış uygulaması ile bağdaşmadığı gibi davacının hakkına ulaşmasına engel teşkil edecek nitelikte olduğundan isabetsizdir.

Keep reading

HAGB verilen suça ilişkin denetim süresinde duran dava zamanaşımı süresi, denetim süresinde kasten işlenen yeni suç tarihinden itibaren tekrar işlemeye başlar.

HAGB verilen suça ilişkin dava zamanaşımı süresinin CMK.231/8-son uyarınca denetim süresinde durduğu,denetim süresinde kasten işlenen yeni suç tarihinden itibaren tekrar işlemeye başladığı ve hükmün açıklanması anına kadar dolduğu anlaşıldığından artık düşme kararı verilmelidir”

Keep reading

Suçun işlendiği tarih itibariyle adli sicil kaydı bulunmayan sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına dair karar verilebilir mi?

Sanığa ait adli sicil ve arşiv kaydındaki HAGB’na ilişkin kararın, temyiz incelemesine konu suçların işlendiği tarihten sonra verilmesi nedeniyle sübutu kabul edilen suçların işlendiği tarih itibariyle sanığın adli sicil kaydının bulunmadığı gözetilmeden, şantaj ve görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından hükmedilen hapis cezaları ertelenen sanık hakkında, “Sanığın adli sicil kaydı incelendiğinde yeniden suç işlemekten çekineceği hususunda mahkememizde kanaat hasıl olmadığından” biçimindeki yetersiz gerekçeye dayalı olarak hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Keep reading

Kadının, kocası gece vardiyasında iken saat 24:00 sıralarında ortak konutta bir başka erkekle yakalanmış olması zinanın varlığına delalet eder.

Kadının, kocası gece vardiyasında iken saat 24:00 sıralarında ortak konutta bir başka erkekle yakalanmış olması, bu olay sonrasında alınan ifadeler de dikkate alındığında zinaya muhakkak gözüyle bakılmasını gerektiren bir ahval niteliğinde olup, bu durum zinanın varlığına delalet eder.

Keep reading

İşçiden, iş sözleşmesi devam ederken alınmış olan makbuz ve ibranamede ödendiği belirtilen kıdem tazminatının; banka kaydı, makbuz veya benzeri ödeme kayıtları ile ispatlanması gerekir.

➡️ Sulh Anlaşması ve İbraname Örneği ➡️ İbranamenin tarih içermemesi ve içeriğinden de fesih tarihinden sonra düzenlendiğinin açıkça anlaşılamaması durumunda ibranameye değer verilemez. ➡️ İş sözleşmesinin sona ermesinden…

Keep reading

İşçi ile işveren arasında yazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde en geç iki ay içinde işçiye çalışma koşullarını, temel ücret ve varsa eklerini, ücret ödeme zamanını belirten bir belgenin verilmesi zorunludur.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 8 inci maddesinde, işçi ile işveren arasında yazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde en geç iki ay içinde işçiye çalışma koşullarını, temel ücret ve varsa eklerini, ücret ödeme zamanını belirten bir belgenin verilmesi zorunlu tutulmuştur.

Keep reading

Senet üzerinde asıl borç ilişkisine atıf yapan ve ödemeyi şarta bağlayan kayıtlar olması durumunda bu senede dayanılarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip yapılamaz.

Bononun teminat senedi olduğu senet metninden anlaşılamıyor ise İİK’nın 169/a maddesi kapsamında bononun sözleşme ile bağlantısı kanıtlanmalıdır.

İİK’nın 169/a maddesi uyarınca belgede takip dayanağı senede açıkça atıf yapılması zorunlu olup, açıkça atıf yapıldığının kabulü için senedin, vade ve tanzim tarihleriyle miktarlarının belirtilmesi gereklidir.

Keep reading

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: